Vækerøveien – Det er lov å beklage!

Jeg sogner til Vækerøveien i Oslo. Det er en smal, gammel vei og er hovedinnfartsåren til ca halvparten av befolkningen på Oslo Vest. Her går det bare en buss, 32-bussen som på det meste går hvert kvarter.

Her forleden ble det plutselig innført et 400 meter langt bussfelt i den delen av Vækerøveien der det er 2 filer. Samme sted kommer også Bærumsveien ut i Vækerøveien.

Resultat: Trafikkaos. Stillestående køer både i Vækerøveien og i Bærumsveien. Bussen blir også stående fast i køen. Strekninger som før tok 5 minutter, tar nå 30 minutter.

Forklaring: Bymiljøetaten hevder det er et tiltak som skal ses i sammenheng med arbeid i Granfoss-tunellen og at det skal hjelpe kollektivtrafikken.

Dette tiltaket hjelper dessverre ingen. Alle rammes: Bilistene, busspassasjerene, fotgjengere og beboere. Bussen taper like mye tid som oss andre.  Når den endelig kommer ned i sitt nye bussfelt, hjelper det ikke at det går raskt i 400 meter når den akkurat har tapt 30 minutter i køen.

32-bussen er for øvrig blitt et mareritt. Før var den bare full i rushtiden. Nå er den full, forsinket og stillestående. Stakkars sjåfører! I dag ble den målt med 3,1 km i gjennomsnittsfart nedover Vækerøveien. Flere har derfor valgt å begynne å kjøre bil igjen. I bilen får de sitteplass, kaffe og radio.

Noen vil kanskje hevde at det bare er å tilpasse seg. Men for folk flest er det ikke stort mer å tilpasse. Facebook-gruppen med over 2000 medlemmer viser nabolagets frustrasjon og fortvilelse.  Facebook-gruppen

Med god vilje kan vi anta at idémakerne som står bak dette har blitt tatt på sengen av resultatene.

På spørsmål om når ordningen kan endres svarer Bymiljøetatens representant at det skal gjøres en evaluering nærmere jul.

I privat næringsliv ville en så dårlig beslutning blitt reversert øyeblikkelig. En så sendrektig holdning ville aldri blitt akseptert. Vedkommende ville blitt leid ut av sitt kontor, for å bli erstattet med en mer handlekraftig person.

Mitt råd til Bymiljøetaten er å fremstå mer offensive og som en instans som klarer å se totaliteten og konsekvenser av beslutninger, og være en god etat for sine innbyggere.

Etatens holdning til befolkningen og den mangelfulle og inkonsekvente informasjon som gis, er egnet til å skape frustrasjon og forakt.

Det er lov å ta feil. Det er lov å si, «Beklager, dette hadde uønskete konsekvenser! Dette vil vi straks gjøre noe med.». Det vitner om klokhet. Det har vi dessverre ikke sett til nå.

Vivi-Ann Hilde

Beboer Bjørnsletta

Én tanke om “Vækerøveien – Det er lov å beklage!

  1. Vi bor i Vækerøvn. 130, Lysejordet b.r.lag, og her er det kun én vei ut hvis vi skal ut herfra; Joda, 32-bussen også. MEN – trenger du ambulanse/det er brann er det vanskelig nok som det er! Så er det noen av oss som må bruke bil, da! Da vet vi av erfaring at du må beregne minst 1 time ekstra til timeavtale til sykehus/behandling etc. Etter dette «kvikk-fix-påfunnet» må en avbestille eller få avtale sent på dagen.

    Da jeg så dette trodde jeg det var en ny måte for at vår slukne kommunekasse skulle innkassere bot-for-feil-kjørefil av travle bilister, men det var visst fra vårt nye byråd…
    Skal en søke en stilling, spørres det om kvalifikasjoner, men politikere må visst bre ha nok «stemmer» ved valg, så er det fritt frem å gjøre som den enkelte politiker vil..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *