Skal ledere 50+ bli mer attraktive må de være villige til å gi slipp

Stakkars mann, han ble tatt av lederjobben og gitt en rådgiverstilling i bedriften. Per var oppbrakt over kollegaens skjebne.  Kollegaen, Johan, nærmet seg 60 og hadde jobbet i bedriften hele sitt liv.

Men var det noen grunn til å være oppbrakt? Skulle ikke Johan være glad til for at ledelsen fant en ny stilling til han?

Det er et stort problem i arbeidslivet at eldre ledere tviholder på posisjonene sine.  Dagens arbeidsmarked preges av skepsis og mangel på vilje til å ansette personer over 50 år.  Skal seniorene bli mer attraktive i fremtiden må de øke sin fleksibilitet når det gjelder stilling og betingelser. De må akseptere andre stillinger, samt muligheten for å gå ned i lønn.

Det krever at arbeidsgiverne, bedriftene, må bidra til å få på plass et nytt regime. Dagens situasjon er lite fleksibel. Det er få alternativer for å gå ned eller til siden i hierarkiet. Det gjør det vanskeligere for bedriftene å gjennomføre endringer og de oppleves mer brutale enn de behøvde ha vært.

Nedstigning
Mange føler at det kun er forventet at de skal klatre oppover på karrierestigen, mens en nedstigning i realiteten ville gjort dem mer tilfredse. I tillegg til bekymring for lavere status internt i bedriften, frykter mange som vurderer en mulig karriere utenfor bedriften at det vil være negativt på CV’en.  Til dette sier hodejegeren Per Inge Hjertaker:  « Jeg synes de som har gjort noe med sin egen situasjon og valgt nye utfordringer kan være vel så interessante som dem som bare slavisk har fulgt karriereveien og «peset» seg frem mot toppen uten å ta en pust og tenkepause på veien.»

Hva om bedrifter innfører følgende policy:

«I vår bedrift har man ikke lederjobber på livstid. Det betyr ikke at du er uønsket som medarbeider eller i en annen lederrolle. Vi ønsker ledere som er fleksible i forhold til endringer i stilling og betingelser, enten det er oppover eller nedover i hierarkiet. Til gjengjeld vil vår bedrift aktiv søke å etablere alternative muligheter for nedstigning. Vi ønsker en bedrift hvor det ikke er skamfullt å stige ned eller å endre stilling.»

Johan mistet lederjobben fordi han ikke lenger var rett person i forhold til dagens krav og forventninger. Han velger selv hvordan han mentalt vil takle dette. Han kan velge å sørge og klage over at han mistet lederjobben. Eller han kan se sin nye stilling som en stor mulighet til fortsatt å bidra med sin erfaring og kompetanse, og samtidig få lære og utvikle seg videre.

IMG_01272

Artikkelen på E24: 50+ og leder. Gi slipp!

For nærmere informasjon, kontakt Vivi-Ann Hilde, partner i Considium. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *