Regjeringen må lytte til folket i pelsdyrsaken. Alt annet er dårlig lederskap.

70 % av den norske befolkning vil ha et forbud mot pelsdyrnæringen. Dette bør politikerne lytte til. Saken er trenert i årevis, men tiden er nå inne til å avvikle næringen. De viktigste argumentene er
1) Pelsdyroppdrett er umoralsk. Rev og mink er aktive rovdyr som ikke skal leve i bur.
2) Fagekspertene, både Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet går inn for å avvikle næringen.

Pelsdyrutvalget leverer i disse dager en rapport som politikerne skal bruke som grunnlag for sine beslutninger om næringens fremtid.  Rapporten skal på høring, så skal regjeringen konkludere.

Vi var mange som så Brennpunkt om pelsdyroppdrett her forleden. Vi fikk se hvordan revene er avlet frem til å bli så store at bena knekker under dem. Vi så rever klemt med strupetenger slik at de verken kunne puste eller bevege seg da de skulle insemineres. Vi så mink med avbitte øyne, ører, haler og hjerner. Vi fikk høre bønder som hevdet at krav til tilsyn bare var på papiret. Vi fikk se faenskap og dyremishandling på nært hold.
Men bransjen har vært i hardt vær tidligere. Hver gang har den rykket ut og hevdet at det er unntakstilfeller. Hver gang har den lovet at det skal ryddes opp, etableres nye rutiner og mer kontroll.

I dyreoppdrett skal nytteverdien for samfunnet settes opp mot dyrenes lidelser. Pelsdyroppdrett har lav nytteverdi. 95 % av produksjonen fra Norge går til luksusforbruk i Asia.

Pelsdyrnæringen utgjør en betydelig kostnad for norske skattebetalere. Næringen støttes årlig med over 40 millioner kroner. I tillegg kommer store kostnader til Mattilsynets hyppige kontroller. Som tilsynet selv uttaler: Pelsdyrbransjen er den hyppigst kontrollerte.

Fremskrittspartiet har signalisert at de vil stoppe subsidiene til næringen. Da legges nok farmene ned. Det er ca 270 pelsdyrfarmer i Norge, de fleste biinntekter. Ca 1 million dyr avles årlig opp i Norge. Pelsdyroppdrett er en marginal næring i Norge. Den representerer en omsetning på ca 500 millioner og 200 årsverk.

Nå er det over. Det blåser en sterk vind i favør av motstanderne.  Landbruksministeren kalte det dyremishandling. Sentrale politikere er tydelige på det umoralske i pelsdyroppdrett. Folket er mot. Land vi liker å sammenligne oss med har avviklet næringen.

At Senterpartiet støtter næringen er naturlig. Alle andre partier må opptre ansvarlig.

Pelsdyrnæringen er så på overtid.

Min artikkel på E24: Dårlig ledelse å ikke lytte til folket i pelsdyrsaken. 

Vivi-Ann Hilde, partner i Considium. 

Komprimert shv profil - Kopi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *