Nye fallgruver: Hvordan unngå sparken og lykkes i ny lederjobb del 2

Mange har lest Hvordan unngå sparken og lykkes i ny lederjobb hvor jeg skisserte 10 fallgruver i ny lederjobb. Basert på egne erfaringer og ny kunnskap beskriver jeg fallgruver det er lett å havne i. De to første fallgruvene handlet om selve rollen og kommunikasjon. Her kommer flere av fallgruvene og hvordan du kan unngå å gå i dem.

De 10 fallgruvene

 1. Rollen – Du slipper ikke din tidligere rolle
 2. Kommunikasjon – Du fremstår uten profil og troverdighet
 3. Læring – Du tror du vet og undervurderer læringsbehovet
 4. Tempo – Du er for rask eller for treg
 5. Tidlige seire – Du viser ikke til resultater raskt nok
 6. Sjefen – Du undervurderer sjefens betydning
 7. Forretningsforståelse – Du ser ikke hva som hemmer og fremmer resultater
 8. Teamet – Du får ikke teamet med deg
 9. Makten – Du misforstår maktspillet
 10. Balansen – Du er ute av balanse

Fallgruve 1 og 2

Fallgruve nr 3: Læring – Du tror du vet og undervurderer læringsbehovet

Når man begynner i ny jobb kan det virke som om informasjonsmengden er uendelig. Det kan den også være. Så her gjelder det å ta grep selv. Du må så tidlig som mulig lage en plan for hva du skal lære og av hvem. Start gjerne før du begynner i jobben.

Tiden går utrolig fort, så det er viktig å komme raskt i gang med læringsprosessen. Det er mange spørsmål og uvitenhet som tilgis en nyansatt. Men kommer du etter et halvt år og lurer på hvordan prosessene i bedriften egentlig henger sammen, har du god grunn til å være flau.

Mange erfarne ledere undervurderer betydningen av læring. De baserer avgjørelser på antakelser. De tar ofte lett på læring og får ubehagelige overraskelser i sin nye jobb. Når jeg snakker om læring gjelder dette både det forretningsmessige og det kulturelle.

Mangel på læring er en av de mest fellende fallgruvene.

Jeg leste for en stund siden om en erfaren politiker (utdannet lege) som ble leder i Rettsmedisinsk Institutt. Etter en stund sluttet han fordi han var sjokkert over forholdene han møtte på instituttet. Han møtte en bedrift med kulturelle og faglige konflikter. Dette burde ikke kommet som en overraskelse. God læring i forkant hindrer overraskelser.

Jeg har en venninne som hadde vært innen bank i hele sin karriere. Så begynte hun som leder i en ny bank med hovedfilialer i to byer. Hun fikk sjokk i møtet med filialen i den ene byen. Der var det en helt annen kultur og adferd enn hun noen gang hadde erfart og helt forskjellig fra den andre byen. Min venninne kom skjevt ut i forhold til den spesielle filialen og måtte bruke mye energi på å komme på riktig spor igjen.

Også de som får ny lederjobb i egen bedrift har en tendens til å undervurdere behovet for læring. De sier de kjenner bedriften. Men en ny lederrolle krever at man ser ulike områder, avdelinger og prosesser i en annen og større sammenheng. Som leder har man jo også et ansvar på tvers av organisasjonen.

Definer først hva du må lære for å fungere godt i din nye lederrolle
Forretningsmessig læring:
Mål, strategier, ressurser, prosesser, markeder, kunder, produkter, resultatutvikling, trender osv
Kulturell læring: Hva er sterke og svake sider ved kulturen, hvem er opinionsledere, normer og verdier, hva verdsettes osv

Hvem skal du lære av
I tillegg til å lese deg opp på relevant dokumentasjon må du snakke med folk. Her gjelder det å finne dem som kan gi deg informasjon så du så raskt som mulig får et riktig bilde av bedrift og situasjon.

Eksterne kilder: Kunder, leverandører, distributører, analytikere osv

Interne kilder: Representanter fra ulike avdelinger, medarbeidere, eventuelt øvrige stakeholders (styre, eiere, ledelse) og andre

Intervju dine medarbeidere
Gjør et intervju med alle som skal rapportere til deg. Dette er nyttig på flere måter. Du lærer om bedriften, og du lærer også mye om den enkelte medarbeider. Bruk de samme spørsmålene, så kan du sammenligne svarene.

Michael Watkins beskriver en intervjuguide som ser slik ut:

 1. Hva er de største utfordringene organisasjonen står overfor (eller kommer til å stå overfor) i den nærmeste fremtid?
 2. Hvorfor står organisasjonen overfor (eller kommer til å stå overfor) disse utfordringene?
 3. Hva er de mest lovende og uutnyttede mulighetene til vekst?
 4. Hva skal til for å utnytte dette potensialet?
 5. Hvis du var meg, hva ville du ha fokusert på?

Lag en fremdriftsplan hvor du beskriver hva du skal lære og av hvem.
Tiden går fort!!!

Oppsummering fallgruve 3 – Læring – du tror du vet og undervurderer læringsbehovet

 • Lag en plan for læring (hva og av hvem, samt tidsfrist)
 • Husk både kulturell og forretningsmessig læring

Fallgruve nr 4: Tempo – Du er for rask eller for treg

Nye ledere vil vise handlekraft. Det passer også fint med læren rundt de første 100 dager som sier at det er viktig å komme raskt og godt i gang med jobben.

Men her ligger det en fallgruve. Virkeligheten kan være mer kompleks enn du tror. Nye ledere kan få mange overraskelser: Leveransen tok lenger tid enn de trodde, endringene var vanskeligere å innføre enn de trodde eller det var en grunn til at ting var som de var.

En kunde av meg sa at tempo var den vanligste fallgruven hos dem. De er et Facility Management-selskap som leverer ulike type tjenester til kunder. Nye selgere lover ofte kunder noe drift ikke klarer å levere.

For salgs- og markedsmennesker kan det synes uforståelig hvor lang tid produksjon og drift behøver.

Så det gjelder å skjønne businessen og se sammenhenger. Men samtidig skal den nye lederen vise handlekraft, tilføre nye perspektiver og utfordre eksisterende tankesett og løsninger.

Identifiser hva som er viktig å levere på. Dette vil gjerne ha en sammenheng med den rollen du har. Hva er det viktigste i forhold til mål og resultater? Hva verdsettes internt? Hva haster?  Hva kan vente litt lenger? Diskuter med din leder. Ta tak og få ting til å skje.

Har du forlovet deg, beklag. Det er lov å gjøre feil. Men ikke samme feilen igjen, takk.

Oppsummering fallgruve 4: Tempo – Du er for rask eller for treg

 • Identifiser kritiske suksessfaktorer i den nye jobben.
 • Hva må du levere umiddelbart, hva må du bruke tid på å sette deg inn i

Lykke til i ny lederjobb!

Kommer tilbake til følgende fallgruvene 5-10

 • Tidlige seire – Du viser ikke til resultater raskt nok
 • Sjefen – Du undervurderer sjefens betydning
 • Forretningsforståelse – Du ser ikke hva som hemmer og fremmer resultater
 • Teamet – Du får ikke teamet med deg
 • Makten – Du misforstår maktspillet
 • Balansen – Du er ute av balanse

For nærmere informasjon, kurs eller rådgivning, er du velkommen til å kontakte Vivi-Ann på telefon 95979757 eller e-post vivi-ann@deltaconsulting.no eller se www.deltaconsulting.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *