Når er det på tide å slutte i jobben?

Lurer du på om du skal slutte i jobben? Alle ønsker å ha det bra på jobben, men mange har dessverre ikke det. Mistrivsel ser ut til å være jevnt fordelt blant ledere og medarbeidere, bransjer, offentlig og privat, små bedrifter, store bedrifter. Trivsel på jobben betyr svært mye for livskvaliteten. Du lurer deg selv hvis du tror livet begynner etter arbeidstid.  Enten du skal gå eller skal bli, du skylder deg selv å ta tak!

Noen slutter straks de mistrives, enten de har en ny jobb å gå til eller ikke.  Andre lider i årevis. De tviholder på jobben sin, selv om de burde gi slipp.  Kanskje tenker de

  • Jeg vet hva jeg har
  • Med min alder gjelder det å klamre seg til jobben
  • Det er jo en flott bedrift

Her er 7 situasjoner hvor folk lurer på om de skal slutte i jobben:

1. Jeg har vært i samme bedrift så lenge at nå bør jeg vel slutte.

Mange tror at en karriere må inneholde ulike arbeidsgivere og at de bør skifte jobb med jevne mellomrom for å fremstå ambisiøse og attraktive. Det er ikke tilfelle. I mange bedrifter, spesielt de av en viss størrelse, er det masse muligheter for de ansatte til utvikling og læring, og til skifte av stilling og ansvarsområder.

2. Jeg mistrives og mangler motivasjon.

Still deg to spørsmål: «Hva skyldes det og hva kan jeg gjøre noe med?» Ønsker du utvikling? Vil du lære noe nytt? Trenger du mer varierte oppgaver? Opplever du at du ikke får brukt dine evner og kompetanse?  Leder er ikke tankeleser. Ta initiativ til en samtale med leder og si hvorfor du har mistet motivasjon. Diskuter dine muligheter med leder, og kom gjerne med forslag selv. Forsøk alltid først å gjøre noe med situasjonen der du er. Hvis det ikke fører frem, kan du planlegge å slutte.

3. Sjefen er ikke min støttespiller.

Her har du et problem. Sjefen er din viktigste premissgiver for karriere og jobblykke. Kan du gjøre noe med det? Kan du bytte avdeling? Ingen karriere uten at sjefen liker deg. Hvis ikke, planlegg å slutte. Det er ikke godt å si hvor lenge sjefen blir på post, hvor gjerne du enn ønsker at han slutter.

4. Jeg burde vært forfremmet.

Dette kan være et tegn på at du har et problem. Kanskje har du ikke støtte og tillit oppover i organisasjonen, kanskje blir du tatt for gitt. Be om et møte for å avklare hvorfor. Det kan jo være en god grunn og del av en større plan ledelsen kjenner. Hvis du er dyktig og ikke får de mulighetene og forfremmelsene du burde ha, da bør du planlegge å slutte.

5. Bedriften er på tvers av mine verdier.

Noen mistrives med bedriftens verdier og kultur. For eksempel vil en sterk prestasjonskultur ikke appellere til alle. Ei heller vil en byråkratisk organisasjon passe alle. Noen bedrifter er del av et større konsern og preget av omfattende rapporteringskrav.  Alle disse eksemplene er forhold som du ikke bør bruke ressurser på å endre. Finn deg heller en ny jobb og bedrift hvor du passer bedre.

6. Jeg vil følge drømmen min

Midtlivskriser som oppstår blant menn og kvinner i alderen 40+ inneholder gjerne spørsmålet: Var dette alt? Og løsningen er ofte: Ny jobb!  Mange ønsker å jobbe mer «med mennesker», spesielt appellerer coach-yrke til mange. Noen vil følge drømmen sin som går til Provence for å drive et sjarmerende hotell. Andre vil drive gründervirksomhet basert på egen hobby. Elin Ørjasæter skriver i «Lederboka»: «Ikke la deg lure. For hver eneste avisartikkel du leser om folk som reiser på landet eller til utlandet for å realisere seg selv og finne lykken, må du spørre: Hvem finansierer dette?» Hennes råd er: Alle som vil ut av yrket sitt for å jobbe med mennesker, gjøre noe kreativt eller redde verden – de tre gjengangerne – bør begynne i det små. Legg en langsiktig plan, en tiårsplan!

7. Jeg behersker ikke jobben.

Det kan være du er i feil jobb. Det kan være du rett og slett ikke mestrer jobben fordi den krever ferdigheter du ikke har og som er vanskelig å tilegne seg. Det kan være at jobben ikke er forenlig med din livssituasjon. Ta initiativ til endring! Kanskje kan det være noe annet internt. Kanskje må du ut. Ikke bli værende til andre ser seg nødt til å ta det opp med deg.

 

Når du planlegger å slutte

  1. Analyser fordeler og ulemper ved å bli og ved å gå. Finn gjerne en makker du kan diskutere med.
  2. Lag en plan for hvordan du skal gå frem. (Mange opplever at når de har laget planen er ikke situasjonen så ille likevel. En plan kan gi følelsen av kontroll og det er i seg selv motiverende).
  3. Start med intern action og snakk med din leder, eventuelt med din leders leder eller HR. Jeg forutsetter at du er vel ansett og har gjort en god jobb. Da har du gode kort på hånden. Hvis ikke, stiller du ikke sterkt.  Ta initiativ til samtalen som for eksempel kan starte slik: «Jeg vil gjerne jobbe her i bedriften, men savner……. Jeg ønsker en prat om mulighetene rundt dette.»  Altfor mange slutter fordi de tror det ikke er mulig å gjøre noe med situasjonen selv om det ofte viser seg å være det.
  4. Hvis intern action ikke fører frem, planlegg ekstern karriere. Snakk med folk og bruk gjerne en karrierecoach.
  5. Hold hodet kaldt i denne prosessen: Ikke gå uten å ha fått en ny jobb. Da må det være krise. Det er lettere å få ny jobb når du allerede har en. Ikke brenn broer. Du kan være sikker på at dere møtes igjen.
  6. Søk jobber der du virkelig ønsker å jobbe. De som skal rekruttere deg i ny jobb vil ha en person som kommer til jobben og ikke flykter fra en jobb.

Det er vanskelig å gi andre råd om de skal slutte eller ikke. Til syvende og sist er det en beslutning du må kjenne på og ta selv. Men følgende råd gir jeg lett: Ikke la handlingslammelse ødelegge resten av arbeidslivet ditt. Ta tak – enten det er for å bli eller for å gå.

IMG_01272

Les flere artikler av Vivi-Ann på bloggen hildeombusiness.no

Artikkelen i E24: Når er det på tide å slutte i jobben. 

For nærmere informasjon, kontakt Vivi-Ann Hilde, partner i Considium.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *