Mål om flere kvinner i ledelsen? 9 råd for å komme dit.

va brillesmil komprMange bedrifter ønsker seg flere kvinner i ledelsen eller som partnere. Av ulike grunner lykkes de ikke med det. Dette skrev jeg nylig om i  Bli partner, kvinne! Råd til selskaper og kvinner for å øke kvinneandelen.  Det handlet primært om partnerskap i de store rådgivningsselskapene, men problemstillingen gjelder også andelen kvinner i lederstillinger i andre bransjer.

9 råd til selskaper for å få flere kvinner i ledelse og som partnere

  1. Ha konkrete mål (hvor mange kvinner/andel kvinner)
  2. Tidfeste målet (når skal målet være nådd)
  3. Plassere ansvar hos 1 person
  4. Identifisere, konkretisere og kommunisere hvilken verdi det faktisk har for selskapet
  5. Toppledelsen må kommunisere målet og være rollemodeller i valg av kvinner
  6. Være åpne og tydelige på hvilke kriterier som gjelder for å bli partner eller leder
  7. Ha en god strategi på hvordan selskapet konkret skal jobbe for å lykkes
  8. Involvere hele organisasjonen i dette arbeidet
  9. Utfordre kvinnene til å gå utenfor komfortsonen og støtte dem når de er der!

Ikke alle selskaper er opptatt av kvinneandel. Noen vil hevde at det er irrelevant hvilket kjønn lederen har, bare hun eller han er dyktig. Det kan godt være sant. Men mange er opptatt av å få flere kvinner i ledelsen, enten på grunn av eksterne krav eller via selvpålagte mål.  Jeg påstår at selskaper utsetter seg for risiko ved å ikke rekruttere fra et bredere utvalg kandidater, les både kvinner og menn.   Mangfold har en verdi, også blant ledere.

For nærmere informasjon er du velkommen til å kontakte Vivi-Ann Hilde på telefon 95979757 eller e-post hilde@considium.no.  eller se Vivi-Ann Hilde i Considium

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *