Hvordan unngå sparken og lykkes i ny lederjobb? 10 fallgruver som kan felle deg.

IMG_01272Når du begynner i ny jobb får du høre om bedriftens historie, produkter, prosesser, konkurrenter, målsettinger osv. Du introduseres for kolleger og du setter i gang. Men det du mest av alt trenger å høre, står sjelden på agendaen.  Det erfarte jeg selv for noen år siden. Da fikk jeg ny, spennende lederjobb, men etter ett år var jeg ute av døren. Det skyldtes verken omorganisering eller nedbemanning. Jeg fikk rett og slett sparken.

Hvordan kunne det gå så galt? Jeg hadde både kunnskap og erfaring til å fylle stillingen. Jeg hadde fått jobben etter en grundig prosess, i konkurranse med mange andre kandidater.  Det gikk galt fordi jeg var ubevisst hva man må gjøre og ikke gjøre for å lykkes i ny lederjobb. Det holder ikke å være flink og erfaren – du må også være smart. Noen tror at alder og erfaring er en garanti for suksess. Langt i fra!

I starten av en ny lederjobb er det mange som vil følge deg nøye. Noen er misunnelige og ønsket jobbet selv. Noen er skeptiske til deg. Andre er bare nøytralt avventende. Denne interessen er naturlig, for som leder betyr du mye for mange. Mange nye ledere undervurderer fokuset som er på dem den første tiden. Du må vise til noe, og det raskt! Det sies at du har 100 dager. På den tiden skal du sette deg inn i situasjonen, vise handlekraft og signalisere mål og strategier. Lykkes du, kommer du inn i en positiv spiral, med tillit og støtte fra dine omgivelser. Snubler du i starten, kan du miste tilslutning og tillit, noe som vil gjøre det mye vanskeligere å lykkes. Det er derfor det er så stort fokus på de første 100 dagene.

 

Her er 20 spørsmål som alle med ny
lederjobb bør svare på:

 1. Hva må du gjøre annerledes i din nye jobb?
 2. Hvilke favorittområder må du nedprioritere?
 3. Hva skal du vektlegge i din introduksjonstale?
 4. Hvilke verdier vil du forfekte?
 5. Hva skal være dine kjernesaker?
 6. Hva er din plan for læring?
 7. Hva må du levere på umiddelbart?
 8. Hva skal være din tidlige seier?
 9. Hva konkret forventer sjefen av deg?
 10. Hva er de viktigste resultatdriverne du skal fokusere på?
 11. Hvilke prosesser tangerer dine prosesser?
 12. Hvordan skal du disponere tiden din?
 13. Hva skal du gjøre for å motivere teamet?
 14. Hvor raskt vil du gjøre endringer i teamet?
 15. Hvem har makt i bedriften?
 16. Hvem skal være dine støttespillere?
 17. Hvem vil motarbeide deg?
 18. Hvordan skal du sørge for at du får informasjon om hva som foregår i bedriften?
 19. Hvem skal utfordre deg i din nye lederrolle?
 20. Hvordan skal du bevare balansen?

Disse spørsmålene står dessverre ikke på den offisielle opplæringsplanen. Men alle er spørsmål som du må finne ditt eget svar på så fort som overhodet mulig.

Spørsmålene og svarene beskrives nærmere nedenfor i de 10 fallgruvene. Hvis jeg selv hadde svart på de 20 spørsmålene og sjekket fallgruvene, ville jeg gjort mye annerledes. Kanskje ville jeg beholdt jobben. Hvem vet.

Gå inn og se om noen av fallgruvene treffer deg! Jo før, jo heller! Lykke til!

De 10 fallgruvene for ledere i ny jobb

 1. Rollen – Du slipper ikke din tidligere rolle
 2. Kommunikasjon – Du fremstår uten profil og troverdighet
 3. Læring – Du tror du vet og undervurderer læringsbehovet
 4. Tempo – De er for rask eller for treg
 5. Tidlige seire – Du viser ikke til resultater raskt nok
 6. Sjefen – Du undervurderer sjefens betydning
 7. Forretningsforståelse – Du ser ikke hva som hemmer
  og fremmer resultater
 8. Teamet – Du får ikke teamet med deg
 9. Makten – Du misforstår maktspillet
 10. Balansen – Du er ute av balanse

Se også Hvordan lykkes i ny lederjobb i artikkelen min på Hegnar Kvinner.

 For nærmere informasjon og rådgivning, ta kontakt med Vivi-Ann Hilde, partner i Considium.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *