Hvordan lykkes med teamet

IMG_01272Det er enhver leders mareritt å ikke klare å få med seg teamet. Årsakene kan være mange, men ett er sikkert: Uansett hvor effektiv og dyktig en leder er, han klarer ikke å lykkes på egenhånd. Teamet må med.
Hvordan en ny leder tas i mot av teamet påvirkes av flere faktorer: Savner de tidligere leder? Er det noen i teamet som ønsket lederjobben selv? Er de tvilende til at du har det som skal til for å lykkes som leder?

For en leder kan et nytt team by på flere utfordringer:

 • Å motivere teamet
 • Å se medarbeideres potensial
 • Å utnytte teamets potensial
 • Å gjennomføre endringer

Å motivere teamet
Et team består av individer med ulike verdier, holdninger og interesser. Det som fungerte i ett team, behøver ikke fungere i et annet. Leder må kjenne alle. Spør hver og en: ”Hva er viktig for deg i jobben?”  Dette er leders aller beste spørsmål!

I svaret ligger nemlig mye av hemmeligheten på hva som motiverer den enkelte. Svaret peker rett inn på medarbeiderens verdier. Og husk at det som motiverer deg, behøver ikke motivere andre. Selv om man liker å tro det.

I tillegg til dette spørsmålet vet vi at de fleste mennesker motiveres av å bli involvert, sett og lyttet til.

Medarbeidere motiveres også av å ha en leder som oppleves å være både kompetent og velvillig i rollen. Det er opp til deg.

Potensial
Bruk tid på å avdekke medarbeidernes potensial. Identifiser styrker og svakheter og tilpass arbeidet så langt det lar seg gjøre. Fordel oppgaver. Oppmuntre til utvikling. Altfor mange medarbeidere brenner inne med kunnskap og kapasitet. Dyktige medarbeidere i denne situasjonen forlater bedriften. Det er dårlig lederskap og sløsing med ressurser.
For å lykkes bør teamets medlemmer til sammen dekke ulike områder, for eksempel fremdrift, samarbeid, utvikling og kvalitetssikring. Anerkjenn og synliggjør verdien av ulike roller.

Endringer
Å gjennomføre endringer i teamet kan bety å endre ansvarsområder, arbeidsoppgaver eller å omplassere eller si opp medarbeidere.

Jeg snakket akkurat med en leder om hvilke erfaringer han hadde gjort seg etter et år i jobben. Han svarte at han bare angret på en ting: Nemlig at han ikke hadde gjort endringer i teamet raskt nok. Det var et par medarbeidere han burde ha avviklet mye raskere. Han ga dem sjanse på sjanse, håpet at det ville gå seg til, men det gjorde ikke det. Så ta grep raskt! Råtne epler smitter resten. Det kan være tøft for en ny leder å gjøre endringer i teamet, og frykten for å bli upopulær hemmer mange. Men husk at følgende paradoks gjelder: Ledere som ikke gjør det som skal til i frykten for å bli upopulære er de som blir det!

Oppsummering

 • Kjenn hver enkelt medarbeider og motiver deretter
 • Avdekk og utnytt medarbeidernes potensial
 • Skap et vinnerteam – synliggjør den enkeltes betydning
 • Gjør nødvendige endringer

Teamet er en av de ti fallgruvene. Se artikkel om Hvordan lykkes i ny lederjobb og unngå sparken. 

De 10 fallgruvene

 1. Rollen – Du slipper ikke din tidligere rolle
 2. Kommunikasjon – Du fremstår uten profil og troverdighet
 3. Læring – Du tror du vet og undervurderer læringsbehovet
 4. Tempo – De er for rask eller for treg
 5. Tidlige seire – Du viser ikke til resultater raskt nok
 6. Sjefen – Du undervurderer sjefens betydning
 7. Forretningsforståelse – Du ser ikke hva som hemmer
  og fremmer resultater
 8. Teamet – Du får ikke teamet med deg
 9. Makten – Du misforstår maktspillet
 10. Balansen – Du er ute av balanse

Se også innlegget om relasjonsorientering, en av de 5 grunnstenene i ledelse.

For nærmere informasjon, kontakt Vivi-Ann Hilde, partner i Considium.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *