Hjelp! Jeg har rykket opp.  Hvordan håndtere de som er skeptiske til meg?

Når du har rykket opp og blitt leder er det naturlig at det oppstår følelser blant dine tidligere kolleger som nå skal ledes av deg.

Jeg husker da jeg selv fikk ny leder for noen år siden. Jeg hadde gjennom 3 år hadde samme leder. Hun var daglig leder i selskapet, erfaren, klok og raus. Hun støttet meg 100 % mens jeg lærte meg jobben og utviklet meg. Jeg gikk på noen flauser og strevde underveis, men hun trodde på meg og støttet meg gjennom det hele. Etter hvert gikk det riktig bra med meg, men støtten hun ga meg da jeg strevde glemmer jeg aldri. Min lojalitet til henne var grenseløs. Hun var for meg verdens beste leder. Så kom en samling med alle ansatte og der annonserte hun sin avgang. Jeg fikk sjokk!  Jeg var ikke forberedt på at hun skulle slutte og reagerte overraskende sterkt og gråt og greier. Så ble det annonsert at en kollega skulle overta hennes jobb som leder. Sjokket ble ikke mindre av det. Han som skulle overta var en kollega jeg ikke syntes hadde all verdens potensial, og i hvert fall ikke var på nivå med den forrige lederen.

Men for å runde av den historien. Han nye viste seg å funke utmerket. Også for meg. Vi jobbet tett og godt sammen i årene etterpå.

At kolleger reagerer når noen plutselig rykker opp kan skyldes ulike forhold:

Misunnelse

Noen ønsket kanskje lederjobben selv. Kanskje har de også søkt på den. De kan ha såre følelser rundt det å ikke ha blitt valgt.

Skepsis

Andre kan være skeptiske til at du skal være deres leder.  Leders betydning for en medarbeiders hverdag er stor og at de frykter hvordan deres egen tilværelse blir fremover er kanskje ikke så rart. Noen vil hevde at de kjenner deg som kollega, men hvordan du vil fungere som leder vet de ikke og inntar derfor en skeptisk holdning.

Avventende

De fleste er faktisk bare nøytralt avventende. De ønsker å gi deg en sjanse og observerer nøye hva du gjør og ikke gjør.

Det som alltid er tilfelle, er at nye ledere har alles øyne rettet mot seg.  Ansatte er spente på hva du vil gjøre og prioritere. Det er viktig at du leverer varene i løpet noen måneder. Mange snakker om at nye ledere må vise handlekraft og vise hva de duger til i løpet av de første 100 dagene i sin nye lederjobb. Grunnen til at det er viktig å vise til at du er en god leder på så kort tid, handler nettopp om å få medarbeidernes tillit og støtte. Hvis de som er avventende ikke ser noe tillitsvekkende adferd, kan du risikere å miste deres støtte også. De som var skeptiske eller misunnelige vil få bekreftelse på sine antakelser om at du ikke duger som leder.

For å håndtere følelser som kan være i teamet skal du gjøre følgende straks du har blitt leder:

  1. Snakk med hver og en i teamet.

Hva er deres forventninger til deg som leder?

Hvilke tanker har de om at du er deres leder?

2. Snakk også om hva du selv tenker og ønsker

Hva er dine forventninger til medarbeider?

Hva synes du er viktig i et samarbeid?

Minn om overordnet mål som dere sammen skal få til som team

Appeller til følelser og at du er avhengig av din medarbeider for å lykkes

3. Samle hele teamet

Si gjerne noe om at det er rart og fint osv å plutselig ha blitt leder for tidligere kolleger

Si at du skjønner hvis noen er usikre på hvordan du vil være i lederrollen, de kjenner deg jo tross alt bare som kollega

Fortell at du ønsker å være en god leder og ta rollen som leder

Presenter dine kjernesaker og verdier

Fortell at du er åpen for tilbakemeldinger, nå og senere

Snakk om dine forventninger til dem

  • La teamet snakke fritt

La de komme med sine forventninger til deg i plenum

La de uttrykke om noe er vanskelig

  • Snør igjen sekken med å løfte blikket og snakke om teamets mål

Hva skal dere sammen få til

Dere er avhengig av hverandre

Si at du kommer til å ta rollen som leder.


Misunnelse og skepsis håndteres best ved å snakke åpent om forventninger og anerkjenne at det i starten kan være ulike følelser.

Lykke til!

Jeg heter Vivi-Ann Hilde og er partner i konsulentselskapet Considium . Vi bistår ledere og organisasjoner med å nå resultater. Jeg er siviløkonom og har ledererfaring fra merkevare- og konsulentbransjen og jobber med utvikling av selgere, ledere og ledergrupper.

Se bloggen hildeombusiness.no for flere artikler om ledelse.

På Videocation.no finner du kurset mitt Fra kollega til leder. Det har 15 leksjoner og varer ca 1 time.

På Considiums podcast «Når resultatene teller» snakker jeg om overgangen fra kollega til leder. Velkommen til å lytte og kommentere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *