Hjelp! Jeg har rykket opp. Hvordan håndtere at flere av mine ansatte også er mine venner?

Kolleger er ofte venner, både på og utenfor jobben. Så når du rykker opp fra å ha vært kollega til å bli leder er det jo ikke så rart om du opplever at en eller flere av de ansatte er dine venner.

På jobben deler man ofte både felles interesser, verdier og gleden over å løse utfordringer og nå mål og resultater sammen.  Vennskap oppstår lett i slike situasjoner.

Ofte vil de som er venner synes det er uproblematisk. Det kan gjelde både leder og ansatte. Medarbeiderne tenker at de er ordentlige mennesker som ikke vil dra fordeler av situasjonen og du som leder synes du er like ordentlig og vil på ingen måte forfordele dine gode venner.

Eller?

Andre kolleger kan jo aldri vite og her ligger problemet.

Hvordan kan andre kolleger vite at

 • du ikke bringer videre informasjon som var gitt i fortrolighet
 • du ikke gir ekstra informasjon eller andre fordeler til dine venner
 • deres kollega ikke utnytter situasjonen for å fremme seg og sitt område og rakke ned på andres

Vennskap mellom leder og ansatte er på mange arbeidsplasser elefanten i rommet. Andre kolleger kvier seg for å ta opp problemet fordi de frykter at det kan virke både smålig og konspiratorisk.

På mange arbeidsplasser er det forbudt at leder og ansatt er i et parforhold. Hvis det skjer må en av dem slutte, eller minst overflyttes til en annen avdeling. Parforhold på jobb regnes som en situasjon som kan ha uheldige konsekvenser. Det kan være alt fra lekking av informasjon til dekking av ulovlige handlinger.  Det er ikke sikkert fortroligheten er særlig mindre mellom gode venner enn i et parhold.

Alt som bidrar til å skape usikkerhet og frykt på en arbeidsplass, er uheldig. Men dette er tross alt en situasjon du kan gjøre noe med:

 1. Vær åpen.
  Du snakker åpent om dette og adresser elefanten i rommet. Du kan si at du er klar over at vennskapet kan ses på som en utfordring, men at den ansatte behandles som alle andre.
 2. Åpne opp for spørsmål.
  Det må være lov for ansatte å stille spørsmål om situasjonen, men samtidig må det være en forventning tilbake at de stoler på deg som leder etter at situasjonen er diskutert.
 3. Snakk med din ansatte venn.
  Du og den ansatte må ta en prat om situasjoner som kan oppstå og hvordan de skal håndteres, enten det er på jobb eller privat. Hvis ansatt forventer spesialbehandling er det viktig at du gjør det klart at det er uaktuelt. Hvis det ikke aksepteres må du ta aksjon på at en av dere flyttes.
 4. Ansvaret er ditt.
  Ansvaret i konstellasjonen hviler primært på deg som leder, både i forhold til øvrige medarbeidere og til din egen venn som heller ikke må behandles dårligere på grunn av sitt vennskap med deg.

Det behøver ikke være vanskelig å håndtere dette. Men som mange andre problemer nytter det ikke å skyve det under teppet og håpe at det forsvinner. DET er ikke god ledelse! Så ta tak, FØR det blir et problem for deg.

Jeg heter Vivi-Ann Hilde og er partner i konsulentselskapet Considium . Vi bistår ledere og organisasjoner med å nå resultater. Jeg er siviløkonom og har ledererfaring fra merkevare- og konsulentbransjen og jobber med utvikling av selgere, ledere og ledergrupper.

Se bloggen hildeombusiness.no for flere artikler om ledelse.

På Videocation.no finner du kurset mitt Fra kollega til leder. Det har 15 leksjoner og varer ca 1 time.

På Considiums podcast «Når resultatene teller» snakker jeg om overgangen fra kollega til leder. Velkommen til å lytte og kommentere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *