Hjelp! Jeg har rykket opp.  Hvordan få tillit og respekt hos mine tidligere kolleger?

Når jeg har snakket med dem som har rykket opp er det veldig mange som føler at de ikke blir respektert i sin nye rolle som leder.

Kanskje er det sant, kanskje er det bare en følelse.

Noen er lettere å få tillit til enn andre. Hvis du som kollega har opptrådd lederaktig med kvaliteter og kompetanse mange beundrer, kan det være lettere å oppnå tillit og respekt i den nye lederrollen. Men for de fleste av oss er det en jobb som må gjøres for å sikre dette.

For det er nemlig veldig viktig at du oppnår tillit og respekt blant de du skal lede. Hvis de ikke har tillit til deg, kan det resultere i manglende støtte, noe du er avhengig av for å lykkes som leder.

Noen hevder at kollegene ikke ser på dem som leder. Det er kanskje ikke så rart, for de har jo ingen erfaring med deg som leder. Også for dine kolleger er dette en ny situasjon som de må venne seg til, akkurat slik jeg måtte da min kjære leder ble erstattet av en mine kolleger.

Jeg klarte å få tillit til den nye lederen, og det kan du fikse så dine medarbeidere også klarer.

Heldigvis er det mulig å jobbe målrettet for å oppnå tillit og respekt. Jeg anbefaler at du gjør følgende:

  1. Tar lederrollen. Du skal gjøre det som forventes at ledere gjør.  Det betyr at du praktiserer de 5 grunnstenene i ledelse, det vil si områder som handler om endring, mål, relasjoner, oppgaver og innflytelse.
  2. La teamet bli kjent med deg som leder.
  3. Er bevisst din adferd.  Vite hva du skal begynne å gjøre og hva du må slutte å gjøre.  
  4. Balanserer oppover og nedover.  Du skal forholde deg oppover til din leder og bedriftens ledelse. Det vil si at du skal være lojal til beslutninger som fattes over deg og være en konstruktiv medarbeider. Samtidig skal dine medarbeidere oppleve at du er deres mann eller kvinne overfor ledelsen og i bedriften for øvrig.  Det finnes mange stygge navn på ledere som bare søker å please nivået over og som tilsynelatende ikke bryr seg om sine egne medarbeidere. Det er IKKE tillitsvekkende. Samtidig må du ha gode relasjoner oppover i hierarkiet, primært til din egen leder. For hvis du ikke klarer det, hjelper det ikke hvor godt dine egne medarbeidere liker deg. Det vil si at du må balansere oppover og nedover.

5. Viser at du vet, vil og kan.
VET – du skal vise at du har kompetanse som er relevant for å klare jobben. Her kan du ha en fordel siden du har rykket opp i egen bedrift som du da kjenner godt. Selv om du kjenner bedriften godt vil det være ting du kanskje må lære deg, og det bør du ha laget en plan for. Dette punktet – VET – er viktig for tillit. Mange som kommer ny som leder inn en bedrift utenfra har opplevd å bli latterliggjort og ikke fått tillit fordi de ikke hadde peiling på bransjen, bedriften og særegenheter som gjelder.  Men akkurat det vil neppe gjelde deg.
VIL – du skal vise i ord og handling at du vil ditt team vel. Dine medarbeidere skal oppleve at du er deres mann eller kvinne. I tillegg skal du vise interesse for hver og en og praktisere relasjonsledelse. Å være snill og god er undervurdert. Det viser seg at du kan komme langt med å oppleves som grei.
KAN – det betyr her gjennomføringskraft. Medarbeidere vil ha ledere som får ting til å skje og ikke bare er pratmakere. Du skal derfor være bevisst på dette punktet. Tenk igjennom hva det vil si å vise handlekraft i din bedrift og i ditt team. Det kan for eksempel være
– å få på plass en avtale med en viktig kunde
– å ikke bruke for lang tid på å fatte beslutninger
– å skjære gjennom på en problemstilling som har eksistert lenge; for eksempel bruken av hjemmekontor
– eller det kan være å ta hele gjengen på middag hvis de har savnet mer sosialt

Å oppnå tillit er avgjørende for å lykkes i lederrollen.

Lykke til!

Jeg heter Vivi-Ann Hilde og er partner i konsulentselskapet Considium . Vi bistår ledere og organisasjoner med å nå resultater. Jeg er siviløkonom og har ledererfaring fra merkevare- og konsulentbransjen og jobber med utvikling av selgere, ledere og ledergrupper.

Se bloggen hildeombusiness.no for flere artikler om ledelse.

På Videocation.no finner du kurset mitt Fra kollega til leder. Det har 15 leksjoner og varer ca 1 time.

På Considiums podcast «Når resultatene teller» snakker jeg om overgangen fra kollega til leder. Velkommen til å lytte og kommentere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *