Considiums lange linjer – suksessformelen videreføres

Cons203Vivi-Ann Hilde  og Inger Myklbust er de nyeste partnerne i Considium og skal sammen med sine kolleger bidra til å forsterke Considiums verdier i årene som kommer. De har intervjuet John-Erik Stenberg, en av grunnleggerne av Considium i 1985.

John-Erik var en aktiv Stabæk-gutt som hoppet på ski og kjørte slalåm. I 1958 flyttet han til USA for videre ingeniørstudier ved Michigan Technological University. Han hevder selv at det var flaks at han dro til USA. Ikke bare fikk han kjøre masse på ski, han fikk også en flott utdannelse, han giftet seg med Solveig, og han fikk jobb i et av USA’s mest spennende selskaper: 3M. Der skaffet han seg erfaringer og lærdom som i dag er bærebjelken i konsulentselskapet Considium.

John-Erik ble etter hvert sjef for en fabrikkenhet i 3M. Det var her han lærte resultatledelse. Sjefen ga beskjed til sin ledergruppe om at de måtte utarbeide et balansert budsjett, styringsmål ble satt og lederne måtte selv komme med forslag til hvordan de skulle nå sine mål. De måtte forplikte seg på resultatet, men fikk frihet på aktivitet – det vil si hvordan de ville løse oppgaven og nå målene.

Fokus på mål og resultatledelse var ingen selvfølge i USA heller. Bilindustrien og andre industrier som senere har fått problemer var strengt aktivitetsstyrt.

I tillegg til praktisering av resultatledelse var 3M preget av en kultur med sterkt fokus på innovasjon og marketing. De hadde mottoer som ”Alt for kunden” og ”Research is the key to tomorrow.”

For å styrke innovasjonen ble ingeniørene i 3M oppfordret til å bruke 20 % av tiden på egne prosjekter. De fikk bruke alle tilgjengelige ressurser til dette utviklingsarbeidet. Samtidig ble de oppfordret til å dele sin læring og sine funn med organisasjonen.

På spørsmålet om hva John-Erik er mest stolt av, svarer han at det er opprettelsen av Considium. Han var 50 år og hadde en trygg og god jobb som organisasjonsdirektør i EB-konsernet. Sammen med gode kolleger fra organisasjons- og ledelsesutviklingssektoren i EB etablerte han Considium. De gikk fra en sikker tilværelse innenfor et stort system til å skulle selge sine tjenester i det åpne markedet.

I tillegg til John-Erik var også Terje Folge og Mette Rosendal sentrale i etableringen av Considium. Mette og Terje er aktive partnere den dag i dag. John-Erik er daglig på kontoret og er en etterspurt sparringspartner for de øvrige partnerne.

Considium i dag og i fremtiden

I dag er Considium et velrenommert konsulentselskap som eies av 18 partnere med allsidig ledererfaring fra norsk næringsliv. Arbeidsformen kjennetegnes ved bruk av enkle og praktiske metoder, rett på sak med fokus på resultat. Visjonen er ”Vi våger å gjøre det enkelt.” Considiums forretningsidé er å være profesjonelle rådgivere for ledere og organisasjoner som ønsker å oppnå bedre resultater og å omstille seg for å møte nye utfordringer. Hvert år gjennomfører selskapet oppdrag for over 100 forskjellige bedrifter innen privat og offentlig sektor. Considium vant prisen Årets konsulentselskap 2013.

Lederlæringen John-Erik tok med seg fra 3M i USA ble førende for verdiene i Considium og er mer relevant enn noensinne: Fokus på resultat og ikke aktiviteter, fokus på kundeorientering og innovasjon og ikke minst deling av læring slik både ledere og ingeniører i 3M ble oppfordret til.

Økt endringstakt stiller nye krav til ledere. Nå gjelder åpenhet. Makt og ledelse forsterkes gjennom deling av kunnskap. Tiden med de lukkede rom der strategi og informasjon forble sjefenes hemmelighet er over. Undersøkelser viser at vi stoler mer på selskaper hvor ledelsen viser åpenhet og er engasjert i sosiale medier. De beste er allerede i gang med denne form for ledelse. Snart er det ikke lenger noe valg.

Både Vivi-Ann og Inger har i dag egne blogger og har erfaringer som de gjerne deler med bedrifter som vil lære.

Considiums linje fortsetter. 

Considium 3 p

Vivi-Ann, John-Erik og Inger på kontoret.

 

For nærmere informasjon kontakt Vivi-Ann Hilde, partner i Considium. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *