Bli partner, kvinne! Råd til selskaper og kvinner for å øke kvinneandelen.

va brillesmil komprTidligere i sommer skrev Dagens Næringsliv om at kvinner ikke når til topps som partnere i konsulent- og advokatselskaper. Deloitte ble trukket frem da samtlige av deres 12 nye partnere var menn. Deloitte er imidlertid langt fra alene i å ha en skjev fordeling i favør av mennene på partnersiden.  I de fire store revisjonsselskapene, Pwc, Ernst & Young, KPMG og Deloitte er kvinneandelen i følge DN mellom 10 og 15 %.

De triste tallene skyldes både kvinnene selv og selskapene de jobber i.

Når et selskap har et mål om en viss prosent kvinnelige partnere, og ikke klarer å oppnå det, er det et tegn på liten gjennomføringskraft eller mangel på vilje. Begge deler er dårlige tegn.

Høyst sannsynlig er det fordi målet ikke er høyt prioritert. Hvis det hadde vært det, hadde selskapene satt mer inn på å nå det.

Det er ofte uklart hvem som har ansvaret for å få flere kvinner som partnerne.  Ingen blir derfor stilt til ansvar for dårlig måloppnåelse. Hvem har ansvaret i selskapet?

Er det partnerne selv? Er det HR-sjefen? Er det toppleder? Og hvilke incitamenter eksisterer i selskapet for å rekruttere kvinnelige partnere?

9 råd til selskaper som vil lykkes med å få flere kvinner som partnere

 1. Ha konkrete mål (hvor mange kvinner/andel kvinner)
 2. Tidfeste målet (når skal målet være nådd)
 3. Plassere ansvar hos 1 person
 4. Identifisere, konkretisere og kommunisere hvilken verdi det faktisk har for selskapet
 5. Toppledelsen må kommunisere målet og være rollemodeller i valg av kvinner
 6. Være åpne og tydelige på hvilke kriterier som gjelder for å bli partner
 7. Ha en god strategi på hvordan selskapet konkret skal jobbe for å lykkes
 8. Involvere hele organisasjonen i dette arbeidet
 9. Utfordre kvinnene til å gå utenfor komfortsonen og støtte dem når de er der!

Men når alt kommer til alt er det kvinnene selv som avgjør hvor mange av dem som blir partnere.

Deloitte-sjef Aase Aamdal Lundgaard sier til DN at unge menn som begynner i selskapet spør direkte om hva som skal til for å bli partner. Kvinner spør om oppgaver og utviklingsmuligheter. Kvinnene antar at de vil bli sett hvis de gjør jobben bra.

Hva hindrer kvinner å bli partnere?

Frykt, vilje, manglende evne til å synliggjøre verdi av arbeid og innsats og antakelsen om at det er tilstrekkelig å gjøre en god jobb.

Frykt

Å signalisere at man ønsker å bli partner er risikabelt. Hva hvis man ikke blir det? Frykten for å tape ansikt kan hindre kvinner i å uttrykke ønsket om å bli partner. Det er ikke nok å gjøre en god jobb og håpe noen ser det.

Frykt for det ukjente. Man vet hva man har og ikke hva man får. Det er mange myter rundt partnerrollen, og det er ikke så lett å vite hva rollen faktisk innebærer.

Frykt for å mislykkes. Hva om man blir partner og deretter mislykkes. Det finnes de som ikke vil ta den sjansen.

Vilje

Det er krevende å være partner. Det forventes innsats og resultater.  Kristin Skogen Lund sa nylig at man kan ikke forvente at det skal stilles mindre krav til kvinner enn til menn. Både suksess og fiasko er synlig. Hvor villig er man til å jobbe hardt og risikere å ikke lykkes?  Og hvorfor jobbe hardt hvis man ønsker et liv med mindre jobb og mer fritid? Og hva hvis man synes man har nok av penger, utfordringer og interessante arbeidsoppgaver? Dette er ofte unnskyldninger og de får råde så lenge man ikke blir utfordret og pushes ut av komfortsonen.

Synliggjøring av verdi av arbeid og innsats

Mange kvinner tror at bare de gjør en god jobb vil det bli lagt merke til og de vil belønnes for dette, for eksempel i form av partnerskap. Slik fungerer det ikke. Kvinner må bli flinkere til å identifisere den verdi de bidrar med og fortelle om denne.

Tips til kvinnene

 1. Vær modig og ikke ta deg selv så høytidelig.
 2. Utfordre deg selv og beveg deg utenfor komfortsonen.
 3. Skryt mer av deg selv og det du får til i jobben!

Det er ikke nok å være flink, du må være smart også!

For nærmere informasjon er du velkommen til å kontakte Vivi-Ann Hilde på telefon 95979757 eller e-post hilde@considium.no.  eller se Vivi-Ann Hilde i Considium

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *