Hjelp jeg har rykket opp!  Hva må jeg starte og slutte med når jeg blir leder?

Jeg coachet for noen år siden Anne. Hun hadde nylig gått fra kollega til leder. I mange år hadde hun vært god venn med en annen kollega, Berit. De snakket om alt og alle, noe som jo ikke er uvanlig kolleger imellom.  Under coachingmøtet vårt sa plutselig Anne: Det har blitt så vanskelig å snakke med Berit om andre kolleger nå som jeg har blitt leder.  Men gjør du det da, spurte jeg forbauset. Ja, svarte Anne. Det måtte selvfølgelig Anne sette på «Slutte med-listen».   Nå høres dette kanskje spesielt ut, men jeg vet at det kan være vanskelig for nye ledere å endre adferd straks man blir leder. Det er lett å falle inn i gammelt spor, inkludert hvem man snakker med om hva.

Før du ble leder var du ansvarlig for å gjøre en god jobb og skape resultater. Du hadde strengt tatt bare deg selv og ditt eget arbeid å tenke på. Når du blir leder kommer nye krav.  

Skape resultater gjennom andre.

Da må du praktisere ledelse og resultatet er summen av det dere sammen får til. Du må altså endre fokus og prioriteringer fra bare å være opptatt av deg selv til å lede et team. Som leder må du unngå å detaljstyre og være for detaljorientert, slik du kanskje var da det bare gjaldt deg selv. Du må bruke teamet på en god måte ved å delegere og vise tillit.

Ha en adferd i henhold til forventninger

De viktigste tingene du skal gjøre som leder er oppsummert i de 5 grunnstenene. Det er forskningsbaserte områder du som leder mer eller mindre må beherske og levere på for å lykkes som leder.

 • Endringsorientert – skape forståelse for hvorfor og hvordan endringer skal gjennomføres
 • Målorientert  – se til at teamet ditt har gode mål og jobber målrettet
 • Relasjonsorientert – sikre at du kjenner hver og en i teamet ditt, motiverer, gir tilbakemeldinger og skaper et team hvor folk trives og er trygge
 • Oppgaveorientert – prioritere teamets ressurser optimalt
 • Innflytelsesorientert – at du skaffer deg innflytelse i rollen, både i eget team og i organisasjonen, slik at du får tilstrekkelig gjennomføringskraft

Bevare gode relasjoner

Selv om du har blitt leder skal du bevare en god tone med dine tidligere kolleger. Ja, du er leder og rollemodell, men likevel er du bare en person av flere i et team og du er helt avhengig av teamet for å lykkes.

Dette må du slutte med når du blir leder

 • Snakke nedsettende om kolleger.  Da kan du fremstå som illojal eller en sladrehank.
 • Snakke med underordnete om andre underordnete kolleger i det hele tatt (kfr Anne og Berit).
 • Snakke nedsettende om endringer som skal innføres.
 • Drive med mikrostyring av teamet. Dere skal bli enige om mål og retningslinjer og så skal du gi tillit og ansvar til teamet slik at dine folk kan jobbe effektivt.
 • Flørte med medarbeidere.
 • Favorisere enkelte medarbeidere.
 • Fraskrive deg ansvar og skylde på andre når noe går galt.
 • Være uengasjert og ikke vise interesse for dine ansatte.
 • Bli full på firmafester, for ikke å snakke om å bli løsmunnet, aggressiv og utenfor egen kontroll.
 • Fortelle tidligere kolleger og venner konfidensielle ting.

Dette må du starte med

 • Ta lederrollen. Ofte innebærer det å være «den voksne». Jobb for å få tillit og respekt i teamet.
 • Delegere ansvar og oppgaver. Det avhenger ikke lenger bare av ditt arbeid, men av teamets.
 • Utvikle og forbedre dine kommunikasjonsferdigheter, både verbalt og skriftlig . Sørg for at du også behersker kommunikasjon via Teams, Zoom osv.
 • Kontrollere følelser. Ikke bli forbannet, sur, hevnlysten osv på medarbeidere som irriterer deg.
 • Ta ansvar for at møter blir gode. Nå er du ikke lenger deltaker, men kanskje møteleder. Du har nå et ansvar for at møtene er gode, det vil si nyttige, konstruktive og vel anvendt bruk av tiden.
 • Ta initiativ til å samarbeide med andre ledere og bidra til samhandling på tvers i organisasjonen.
 • Forholde deg til å være i en ledergruppe og hvilket ansvar det innebærer.
 • Sikre kontinuerlig læring for deg og teamet. Dette kan være kurs, foredrag, bøker, podcasts osv om ledelse og sentrale emner for virksomheten.

Denne listen kunne sikkert vært mye lenger. Noen av punktene synes du kanskje er så selvfølgelige at de ikke engang bør nevnes. Og kanskje savner du noen punkter du synes er viktige.

Selv om du er blitt leder og har fått nye forventninger til din adferd, er du fortsatt deg selv med dine styrker og utfordringer. Du må bare være litt mer bevisst på hva du sier og gjør.

Lykke til!

«Gjennom skjermen» Videocation. Månefisken 13.. mars 2024. Foto: Espen Solli

Jeg heter Vivi-Ann Hilde og er partner i konsulentselskapet Considium . Vi bistår ledere og organisasjoner med å nå resultater. Jeg er siviløkonom og har ledererfaring fra merkevare- og konsulentbransjen og jobber med utvikling av selgere, ledere og ledergrupper.

Se bloggen hildeombusiness.no for flere artikler om ledelse.

Velkommen til å ta kontakt for nærmere informasjon om kurset «Fra kollega til leder.» Jeg har også kurs i Lederrollen uten personalansvar og Suksess i ny lederjobb.

På Videocation.no finner du kurset mitt Fra kollega til leder. Det har 15 leksjoner og varer ca 1 time.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *