Ros gærningen, så har du nytte av han! Konflikter og håndtering.

 

Konflikt1Jeg var nylig på samling med en ledergruppe. En av lederne hadde en konfliktsituasjon i sin avdeling og vi diskuterte mulige håndteringer. Involver konfliktmakeren i løsningen, foreslo en. Ja, istemte en annen. Jeg er fra bygda, og der sier vi «Ros gærningen, så har’u nytte ta’n».  Sunt bondevett kan gi løsninger på mange problemer.

 

Konflikter kommer i alle varianter og de finnes på de fleste arbeidsplasser.  Noen er enkle, andre er uforståelige.  Noen involverer ledere, noen medarbeidere og andre begge deler.

Konflikter kan skyldes organisatoriske forhold som for eksempel uenighet rundt ressurser, makt og ansvar eller mellommenneskelige forhold.

Svært ofte starter konflikter på grunn av misforståelser og fordi folk er ulike. Ulikheten kan være både i personlighet, i adferd, interesser og verdier.  Jo mer forskjellig folk er, jo lettere oppstår konflikter. Mangfold har en pris for vi misforstår oftere de som er ulike oss selv. Kommunikasjon er vanskeligere jo mer forskjellig vi er.

Det starter gjerne med en lett irritasjon, men hvis ikke luften blir renset eller problemet adressert, har det en tendens til å eskalere, og plutselig har man en mer krevende situasjon eller en konflikt.

eskalere2

På veien mot en konflikt forsvinner forståelse og sympati for den annen part. Parter i konflikt vil tolke alt i verste mening og de ser ingen gode intensjoner hos den andre.

Konflikter skyldes ofte at mennesker opplever at deres mest basale verdier overkjøres. De som føler seg oversett, misforstått, utnyttet, ikke anerkjent, har kort vei til misnøye. Misnøye er alle konflikters mor.

Ledere har en viktig rolle i konflikter.   Noen ledere har arvet konflikten. Andre har skapt den, andre ikke.  Ikke alle konflikter lar seg løse på gode måter, men alle konflikter kan håndteres, og leder er ansvarlig for at det skjer. Det stilles stadig økende krav til ledere. De skal kjenne sin organisasjon. Ferske nyheter har for eksempel vist at det forventes at ledere kjenner til korrupsjon i egne rekker. Og at de gjør noe med det. Dette gjelder også for konflikter.

 

At ledere svikter sitt ansvar i konfliktsituasjoner kan ha ulike årsaker

 • De håper det går over
 • De synes det er ubehagelig og vanskelig å ta tak
 • De er vant til å feie problemer under teppet
 • De ser ingen løsning
 • De kjenner ikke til konflikten
 • De kjenner ikke lovverket som sier at arbeidsgiver har styringsrett og omsorgsplikt og derfor må ta tak

 

Noen hevder at konflikter er bra for bedriften, at uenighet er utviklende og nødvendig.  En viss uenighet og friksjon på grunn av ulike meninger og holdninger, kan være konstruktivt og nyttig.  Men konflikter som går på helsa løs eller tar for mye av tiden, er ikke bra for noen.

 

Konsekvensen av konflikter

 • For den enkelte er konflikter tidkrevende, energitappende, og i verste fall helseskadelig. Mange bruker nesten all sin energi på konflikter. De grubler, bekymrer seg, irriterer seg, planlegger hevn osv. Det er åpenbart at dette er krefter som kunne og burde vært brukt mer konstruktivt.
 • For bedriften er konsekvensene gjerne svekkete resultater. Tid og ressurser brukt på konfliktene kunne vært brukt på verdiskapende aktiviteter. Konflikter berører langt flere enn de som er direkte involvert. Ledere i konflikt trekker ofte med sine avdelinger som føler lojalitet til sin leder.

 konflikt 9

 

Hvordan skal ledere håndtere konflikter?

Når problemer oppstår bør leder ta tak så tidlig som mulig. I noen tilfeller er det nok at leder oppfordrer partene til å komme sammen og finne en løsning selv. Hvis dette ikke går, må leder gå inn. Det kan være krevende. Det er vanskelig å nullstille seg i forhold til partene og lett å være forutinntatt. Kanskje har leder sympati for den ene siden.

Klassiske virkemidler som kjøreregler for teamet, fokus på verdier og forventningsavklaringer er viktig, men de må gjerne etableres i fredstid. I en konfliktsituasjon er det vanskelig.

På coachutdannelsen lærte vi følgende oppskrift for ledere som vil håndtere konflikter

 • Nullstill egne antakelser
 • Ta en prat med partene individuelt
 • Bring dem sammen
 • La de prate ut – hvorfor gjør de som de gjør. Hvilket mål har de?
 • Forsøk å få dem til å se at de har noen felles mål
 • Spør direkte om de kan akseptere hverandre selv om de er forskjellige
 • Hvis man ikke kan finne en løsning og komme til enighet, må leder selv bestemme hva som skal være utfallet i saken.

 

Hvis leder er i konflikt med en medarbeider bør andre involveres. Det kan for eksempel være interne HR-personer, tillitsvalgte eller eksterne konsulenter.

Mange situasjoner lar seg ikke løse slik at alle blir fornøyde. Noen konflikter er så Konflikt5dype at er umulig for partene å jobbe videre sammen. Andre konflikter kan skyldes så uetisk og dårlig adferd at vedkommende må slutte. Noen konflikter holdes liv i av personer som ikke vil ha noen løsning, men som tvert imot stimuleres av konflikter.  Det finnes arbeidsplasser hvor det er skapt et feilaktig bilde av at det er en menneskerett å inneha og beholde jobben, uansett adferd.

I vårt konsulentselskap har vi en egen konfliktenhet. Det er vår aller travleste enhet. Slik tidene er nå, vil det ifølge det sunne bondevettet, bli flere og ikke færre konflikter. For når krybben er tom bites hestene. Og lediggang er roten til alt ondt.  Konfliktenheten har fortsatt travle dager i sikte. Beklager!

 

Artikkelen på E24.no; Ros gærningen, så har du nytte av ham. 

IMG_0055

 

Vivi-Ann Hilde er partner i konsulentselskapet Considium som bistår ledere og organisasjoner med å nå resultater. Vivi-Ann er siviløkonom og har ledererfaring fra merkevare- og konsulentbransjen og jobber med utvikling av selgere, ledere og ledergrupper.
Hun er MBTI-sertifisert og leverer rådgivning, prosesser, kurs og foredrag.
Vivi-Ann er ekspertkommentator og skribent innen ledelse for E24.no.

50-årskrisen

seniorHer forleden ringte jeg en headhunter som skulle rekruttere en finansdirektør til et selskap jeg kjenner.  Hos Considium møter og hjelper vi mange ledere som er ute etter ny jobb. En av disse ville trolig passet godt til stillingen som finansdirektør, derfor ringte jeg headhunteren. Han spurte straks: Hvor gammel er han?  57, svarte jeg. Nei dessverre, svarte headhunteren. På min brief står det 35 til 45 år. Det må jeg forholde meg til.

Hvem bestemmer egentlig aldersgrensen som settes i briefen hos headhunterne? Er det kundene, oppdragsgiverne, som aktivt sier: For all del, ikke gi meg en erfaren, voksen person. Finn en som er så ung som mulig, i hvert fall under 45 år!

Eller er det headhunterne som insisterer på å sette disse grensene? I dette tilfelle var headhunteren selv en mann på 57 år med lang erfaring innen rekruttering. Tør han ikke si sin mening til kundene?

For min headhunter skyldte på kunden. Men uansett hvem som bestemte, dette er ikke enestående. I følge Senter for seniorpolitikk har 7 av 10 bedrifter ikke rekruttert medarbeidere over 50 år det siste året. 

091Econa, økonomenes forening, arrangerte nylig et frokostmøte som het «Best før 62?».  Det kunne like gjerne vært «Best før 50?» Econa hadde invitert LO, Spekter, HR Norge og Arbeids- og sosialdepartementet til panelet.

Salen var stappfull av interesserte tilhørere. Alle mulige grupperinger var representert unntatt hovedpersonene, de over 50 år uten jobb. De vil ikke stå frem. De strever med enkeltmannsforetak og jobbsøking og skammen over å være voksen og erfaren og ikke ha jobb.

Det ble ikke så høy temperatur på møtet, for alle var enige om at det er beklagelig at seniorer diskrimineres ved jobbsøking.

Statssekretæren: Politikerne har endret regelverket i favør av seniorer. Det var lett. Det er verre med holdningene.

Econa: Hva skaper disse holdningene? Det må vi tørre å ta i. Er seniorene for dyre? Opptrer de som syvende far i huset? Hvorfor skal for eksempel de over 60 ha en ekstra ferieuke? Det er vel ikke akkurat de som trenger det som mest?

LO: Dette handler om ledelse. Det må være mer fokus på etter- og videreutdanning.

Noen vil sikkert hevde at seniorer ikke er like produktive eller verdifulle medarbeidere som yngre, friske krefter.   Ingen vil ha trege, inkompetente medarbeidere, men det må vi relatere til person og ikke til alder. Det påhviler alle, også de voksne, et ansvar om å holde seg oppdatert.  Faren for å bli akterutseilt er alltid til stede, og den øker med alderen.

Det er krevende å endre holdninger. Først må vi erkjenne at det faktisk er et problem at så få rekrutterer folk over 50.  Så kan vi gjøre følgende:

 1. Basere rekruttering på økonomi og fakta og ikke holdninger og følelser
 • Voksne folk har mye erfaring og kompetanse som gjør at de raskt kan sette seg inn i nye og krevende problemstillinger. I tillegg er de over den travleste tiden på hjemmebane. De har desto mer tid og energi for jobben.3
 • Lovverket er endret. Tidligere var pensjonsforpliktelser et fordyrende moment jo eldre den nyrekrutterte var. Det er det ikke lenger.
 • Dagens 50+ er gårsdagens 30-åringer. De trener, reiser, sosialiserer. Den eneste grunnen til at voksne ikke skal jobbe er de som prioriterer fritid foran arbeid. Det er også noen.
 • Samfunnsøkonomisk lønner det seg å ha folk i arbeid.
 1. Rette søkelyset mot rekrutteringsselskapene
 • Utfordre og stille spørsmål ved deres praksis. For eksempel hvorfor bør kandidatene være under 45 år?
 • Be om oversikt over kandidater som er rekruttert de siste årene. Velge vekk selskaper som ikke representerer mangfold, også med hensyn på alder.
 1. Bedrifter og organisasjoner må bestemme seg for det.
 • Utfordre egen praksis på området.
 • Si høyt at hos oss er det også mulighet for å bli ansatt selv om du er voksen.
 • Styrer og ledelse bør gi strategiske føringer på at her skal vi ha de beste, uansett alder.
 1. De voksne må også utfordre seg selv og følge med i tiden.
 • De bør finne seg en yngre mentor eller rådgiver for å sikre at de har grep om tiden.
 • Investere i etterutdannelse og kompetanseutvikling innen nye og nyttige områder.
 1. Øke fleksibiliteten i arbeidsmarkedet.
 • Mange voksne som har jobb, tviholder på denne, selv om de burde skifte til noe annet i eller utenfor egen bedrift. Rigide holdninger blant sysselsatte eldre, reduserer lysten hos arbeidsgivere på å få flere av samme sorten. Skal ledere 50+ bli mer attraktive, må de være villige til å gi slipp. 
 • Arbeidsgiverne selv kan tilrettelegge for flere karriereløp, slik at endringer ikke er lik degraderinger, men en naturlig karriereutvikling.

 

I vårt konsulentselskap er vi mange voksne. Og det er de eldste hos oss som er de mest etterspurte, som fakturerer mest og som derfor er de absolutt mest lønnsomme medarbeiderne i bedriftsøkonomisk forstand.
Den som ler sist ler best!

 

 

E24 publiserte denne artikkelen Må erkjenne at det er et problem at få ansetter folk over 50 år. 

Relatert innlegg: Er dagens kvinner 50+ gårsdagens 30+?

IMG_0055

 

Vivi-Ann Hilde er partner i konsulentselskapet Considium som bistår ledere og organisasjoner med å nå resultater. Vivi-Ann er siviløkonom og har ledererfaring fra merkevare- og konsulentbransjen og jobber med utvikling av selgere, ledere og ledergrupper.
Hun er MBTI-sertifisert og leverer rådgivning, prosesser, kurs og foredrag.
Vivi-Ann er ekspertkommentator og skribent innen ledelse for E24.no.

De kloke blir klokere

victoryFor noen år siden holdt en kollega og jeg et salgskurs for en stor gjeng med selgere fra et selskap som solgte annonser i papirutgaven av telefonkatalogen. Selgerne hadde en krevende oppgave. Papirkatalogen var på rask vei ut av markedet, og annonser der var ikke spesielt attraktivt. Men disse selgerne solgte likevel annonser i bøtter og spann.  Gjengen som satt i salen var blant Norges beste selgere. På første rad satt en godt voksen dame, ivrig spørrende og aktiv i alle diskusjoner. Etter kurset hadde vi en prat med gjengens leder. Vi nevnte at vi hadde lagt spesielt merke til damen på første rad og hennes iver på kurset. Ja, sa lederen, hun er vår aller beste selger.

 

Eksempelet er typisk for erfaringer jeg har gjort i møte med mennesker i arbeidslivet. De beste, unge som eldre, ledere som medarbeidere, har en egen evne til å lene seg frem og innta en aktiv holdning i alle situasjoner. De beste kjennetegnes ved følgende:

 1. Evnen til å relatere teori og eksempler fra andre bransjer til egen situasjon, egen jobb, egen bedrift. (De andre sier: Det der gjelder ikke hos oss.)
 2. Evnen til å identifisere gullkorn, det vil si finne ut akkurat hva de kan ha nytte av i sin jobb fra kurs, foredrag, samtaler med kolleger, møter osv. (De andre sier: Her var lite nytt).
 3. Evnen til å ta i bruk ny kunnskap straks de kommer tilbake til jobben. Det er forskjell på å vite veldig mye og faktisk gjøre det. (De andre venter til en dag som aldri kommer).

 

Gode ledere har disse evnene.  De har holdninger og selvinnsikt som støtter læring og utvikling, både for egen og for bedriftens del. Forskning viser at evnen til å lære raskere enn konkurrentene regnes som det viktigste konkurransefortrinn en bedrift kan ha. (Kilde: Arie deGeus, The Living Company, 1997).

 

ung leder 2

E24 skal kåre årets unge leder.

Det er sikkert ikke så lett, men jeg ville i hvert fall sett etter unge, kloke kandidater med disse evnene.

 

Mange tror at klokskap kommer med alder og erfaring.  Kåre Willoch trekkes ofte frem som eksempel på dette. Han har kanskje blitt klokere, men han var vel ganske klok fra før. Folk blir ikke automatisk klokere med alder. Personligheten forsterkes. Så de kloke blir klokere.  De andre der imot! Det er nok av eksempler på eldre folk som ikke fremstår det minste klokere enn før, tvert imot.

 

Lederen er den viktigste premissgiver for medarbeidernes lykke og livskvalitet.  Jo før man finner gode ledere, jo bedre. Og finner man unge og kloke ledere, kan man bare glede seg. For de kloke blir klokere!

 

Artikkelen på E24: Slik blir de kloke lederne klokere. 

IMG_0055

 

Vivi-Ann Hilde er partner i konsulentselskapet Considium som bistår ledere og organisasjoner med å nå resultater. Vivi-Ann er siviløkonom og har ledererfaring fra merkevare- og konsulentbransjen og jobber med utvikling av selgere, ledere og ledergrupper.
Hun er MBTI-sertifisert og leverer rådgivning, prosesser, kurs og foredrag.
Vivi-Ann er ekspertkommentator og skribent innen ledelse for E24.no.

Lederutvikling virker ikke

LederutviklingLederutvikling virker ikke. Dette hevdes ofte og med stort alvor av den ene eksperten etter den andre. Det er blitt så vanlig å si det, at mange ikke en gang reagerer på påstanden. Men det er ikke riktig. Lederutvikling virker, men som med all annen endring og utvikling er det noen forhold som må være på plass for at det skal virke.

 

De som hevder at lederutvikling ikke virker har nesten alltid et alternativt produkt de skal selge.

 • De skal selge et lisensbasert program som virkelig måler hva du trenger å forbedre, så du ikke kaster bort tiden på noe du ikke trenger å forbedre. (Jo flere lisenser det er mulighet for å selge hos en kunde, jo mer insisterende blir eksperten på at hans produkt er det eneste som teller).
 • De selger medarbeider- og kundeundersøkelser som er uunnværlige for at lederutviklingen skal virke.
 • De selger personlighetsprofiler som er avgjørende å bruke.
 • De hevder at de ikke jobber med tradisjonell lederutvikling, men med det mentale, med følelser, med EQ, med hjerte, med mennesket, med situasjonen, you name it.
 • De bruker ikke noe så kjedelig som tradisjonell lederutviklingsteori, de bruker akkurat det du har behov for eller akkurat det de har som lære.

 

For at lederutvikling skal virke må 3 forhold være på plass.

 1. Kunnskap. Vet du?3

Man må vite hva som er lurt å gjøre. For eksempel så vet vi at en leder mer eller mindre må beherske de 5 grunnstenene i ledelse for å lykkes. De handler om endring, mål, relasjon, effektivitet og innflytelse. Forskning og erfaring har gitt oss mye kunnskap om hva som fungerer bra og hva gode ledere gjør.

Innen lederteori er det veldig mye som mange opplever som selvfølgeligheter. Alle vet for eksempel at en leder både skal være målorientert og ha en god relasjon til sine medarbeidere. Men likevel er det mange som ikke gjør det. Svak ledelse skyldes som regel svikt på det mest elementære.
Dette punktet henger også sammen med selvinnsikt. De med god selvinnsikt vet både hva de kan og hva de ikke kan. De vet hva de trenger å utvikle eller endre. Jeg møter ganske ofte ledere som opplever å ikke ha et eneste område for utvikling.

 1. Øvelse. Kan du?

Å gjøre nye ting og endre adferd, koster. Du må øve. Dette bringer oss ut av komfortsonen, noe de fleste av oss unngår i det lengste. Men hvis vi velger å ikke øve eller gjøre det vi vet vi bør, da blir det ingen endring. Da blir det heller ingen utvikling hos leder.

 1. Motivasjon. Vil du?
  All verdens kunnskap hjelper ikke, hvis du ikke er motivert. Hvis du ikke klarer å finne grunner gode nok til å endre adferd, ja, da blir det ingen lederutvikling.

 

Når disse 3 forholdene er på plass, blir det lederutvikling. Men all endring koster. Vi må øve, gå utenfor komfortsonen og risikere å dumme oss ut. Nokså anstrengende! Mange av oss unngår dette hvis vi ikke absolutt må. I tillegg må vi se verdien i å endre oss. Uten sterk nok motivasjon blir det ingen endring. Det er dette punktet mange undervurderer på egne og andres vegne i lederutviklingsprosesser.

 

skeptiskFor noen år siden ble Finn sendt til meg for å få hjelp. Han var ingeniør og leder for en stor enhet i et konsern og en fantastisk dyktig fagperson. Dessverre var han ikke så god som leder. Medarbeiderne klaget over at han ikke så dem, var interessert i dem osv. Konsernledelsen ga Finn et ultimatum: Du må endre deg eller slutte. Hos oss skal lederne både være faglig dyktige OG gode ledere for sine medarbeidere.

Hvordan var det med Finn og de 3 forholdene? Han visste hva han burde gjøre. Og han var nå absolutt motivert til å gjøre det. Han ville virkelig.  Finns utfordring var å gjøre det. Det føltes helt unaturlig, sa han, å vise interesse for hva medarbeiderne hadde gjort i sommerferien. Det var en av oppgavene han hadde fått. Han måtte virkelig øve på dette. Det er jo slik at når vi gjør nye ting, føles det unaturlig. Finn fikk oppgaver for å styrke sin evne til å vise interesse for medarbeidere. Og han klarte det og beholdt jobben.

 

Å si at lederutvikling ikke virker er det samme som å hevde at slankekurer ikke virker. Beklager, men de virker de også, men det krever at man både vet, kan og vil gjøre det som skal til.

 

Innlegget har vært publisert på E24.no.

 

 

IMG_0055

 

Vivi-Ann Hilde er partner i konsulentselskapet Considium som bistår ledere og organisasjoner med å nå resultater. Vivi-Ann er siviløkonom og har ledererfaring fra merkevare- og konsulentbransjen og jobber med utvikling av selgere, ledere og ledergrupper.
Hun er MBTI-sertifisert og leverer rådgivning, prosesser, kurs og foredrag.
Vivi-Ann er ekspertkommentator og skribent innen ledelse for E24.no.

Jeg er en krevende kunde.

vah 2Når jeg kommer inn i butikken er jeg ofte utålmodig og kan sikkert virke brysk. Hvis jeg ikke ser noen som jobber der kan jeg få meg til å rope «Hallo, er det noen som jobber her?».

Jeg ser at noen blir sure av det. Jeg ser at noen misliker når jeg stiller spørsmål om varen eller viser skepsis. Være så snill. Ikke bli sur. Ikke ta det personlig. Du må ikke se forurettet og indignert på meg. Vær vennlig og imøtekommende. Ikke ta igjen. Kanskje skyldes min irritasjon følelsen av å ikke ha kontroll, ikke skjønne situasjonen. Irritasjonen skyldes også at jeg har forventninger når jeg går inn i butikken, på restauranten, på legekontoret og alle steder jeg skal ha et produkt eller tjeneste. Jeg forventer å bli sett og anerkjent, til gjengjeld vil jeg gi deg mine penger og lojalitet.

 

klokkeJeg var nylig innom urmaker Bjerke på Karl Johan for å levere en klokke til service, slik det anbefales at man gjør med jevne mellomrom. Hva koster det, spurte jeg. 6300 kroner. Hva??? Det er jo nesten like mye som jeg ga for klokken i sin tid. Det er omtrent like dyrt som å levere en hel bil på service! Ja, sånn var det bare, var svaret, og dessuten hadde sveitserfrancen blitt dyrere.  Det ble ikke noe bedre da jeg spurte om hvor lang tid denne standardservicen ville ta. 10 uker!!  Før jeg gikk fikk jeg følgende beskjed: «Vi ringer hvis det blir dyrere!» Da jeg så på kvitteringen jeg hadde fått med sto det «Overhales, OK til kr 6300». Den teksten ga meg følelsen av å ha akseptert overpris, selv om det sikkert er like dyrt for alle andre også.  Riktig kundebehandling på meg hadde vært å si: «Ja, det er virkelig blitt dyrt, men dessverre sånn er det.»  Jeg ønsket sympati og forståelse.  Jeg fikk et irritert blikk. Og en dårlig følelse.

shopper dame

 

Når jeg kommer inn i en butikk liker jeg å bli sett. Selv om du står opptatt med en annen kunde skal du vise at du har sett meg. Da slapper jeg av og kan vente og være ganske tålmodig, for jeg vet at jeg «har en plass i køen». Hvis du ignorerer meg, forlater jeg butikken, hvis jeg ikke absolutt handle hos akkurat deg.

 

Jeg var nylig for første gang på Rikshospitalet. Jeg kjørte bil dit. Rikshospitalet med tilliggende bygninger viste seg å være stort som en by og for meg  begynte frustrasjonen allerede da første skilt med «parkering besøkende» dukket opp. Det viste seg å være ca 1 km fra dit jeg skulle. Etter mye om og men kom jeg i riktig garasje, rett under inngangspartiet. Da jeg kom inn foreslo jeg for damen i resepsjonen at det burde informeres om parkering i skrivet jeg hadde mottatt. Og her kommer jeg til poenget: Hun svarte: «Nei, dessverre. Det er umulig. Dette er et standardskriv». Dessverre får denne innstilligen også frem det verste i denne kunden.  For det må jo kunne være mulig å si: Ja, selvfølgelig bør det stå noe om hvordan man kan kjøre bil hit og parkere. Det skal jeg ta videre.

Jeg liker butikker og servicesteder hvor medarbeidere har myndighet eller initiativ til å ta affære på egenhånd. Medarbeidere uten myndighet vitner om dårlig ledelse, og det liker jeg heller ikke.

Jeg er opptatt av at lojale kunder skal honoreres. Dessverre har mange mye mer fokus på nye kunder, for eksempel banker, forsikringsselskaper og treningssentre. Kjære Elixia. Hjertesukk fra en oversett kunde. Men det får bli en annen gang.

Jeg er en krevende kunde. Men jeg er også en drømmekunde.  Jeg bestemmer meg veldig raskt, så jeg sløser ikke med tiden din. Jeg er lojal når jeg blir behandlet bra og da snakker jeg positivt om deg til andre. Og ikke minst: Jeg bruker penger.

 

Din service mot mine penger.

 

 

Komprimert shv profil - Kopi

 

Vivi-Ann Hilde, partner i Considium.

Jobber med salg og ledelse.

Strategi er lett – gjennomføring vanskelig. Her er 5 myter som gjør det verre.

karakterer 2Mike Tyson skal ha sagt følgende: They’ve all got a strategy, until they get hit.
Og de aller fleste bedrifter har en strategi, gjerne godt beskrevet og vel gjennomarbeidet. Problemet er å gjennomføre denne strategien. Hvorfor er det så vanskelig?
Ledere over hele verden strever med dette. I en nylig gjennomført global undersøkelse sa 400 CEO’er at deres største utfordring er implementering av strategi. Andre store utfordringer som innovasjon, topplinjevekst og geopolitiske rammebetingelser kom lenger ned på listen.

Til tross for gode planer, mislykkes selskapene med gjennomføringen. Undersøkelser i regi av MIT Sloan School, nylig omtalt i Harvard Business Review, forklarer kanskje hvorfor. Gjennom 5 år har de intervjuet 8000 ledere i mer enn 250 bedrifter om gjennomføring av strategi. Det viser seg at det eksisterer en rekke feilaktige myter som hemmer gjennomføringen:

 

Myte 1: Gjennomføring er lik målstyring

De fleste bedrifter er gode på å sette mål som støtter opp om bedriftens strategi. Målarbeidet er helt etter læreboken og Peter Druckers målstyringsteori fra 50-tallet. Målene blir kaskadert nedover i hierarkiet, de er spesifikke og målbare, begrenset i antall osv.

Rapportering på mål i egen enhet fungerer bra. 84 % av lederne sier de kan stole på at egen enhet rapporterer i henhold til mål. Problemene oppstår i samhandlingen på tvers av enheter. Her sier bare 9 % av lederne at de kan stole på sine kolleger i andre avdelinger og enheter. De vurderes på linje med eksterne partnere og leverandører.

Når ledere ikke stoler på hverandre oppstår dysfunksjonell adferd som svekker gjennomføringen av strategien: Merarbeid, dårlig service, utsettelse av leveranser og ignorering av muligheter. Til tross for at så mange som 80 % av bedriftene har en form for system for samhandling på tvers av siloene, mener under 20 % at dette fungerer etter planen.

Det er altså ikke nok å være god på tradisjonell målstyring.  Skal organisasjonen lykkes med gjennomføring av strategien, må de innføre rutiner som fremmer samhandling, forpliktelse og tillit på tvers av enheter.

 

salesteam

 

Myte 2: Gjennomføring er lik å holde seg til planen

Når uventede situasjoner oppstår og rammebetingelser endres, er det mange ledere som insisterer på å holde seg til planen. De har gjerne brukt mye tid og krefter på denne, og anser det som tegn på manglende disiplin å avvike fra planen. Det er feil innstilling! Virkeligheten trumfer planer!

Ledere må tilpasse seg virkeligheten, håndtere overraskelser og utnytte plutselige muligheter. God ledelse handler om å gripe muligheter som støtter opp om selskapets strategi. Det er ledelse på sitt beste når ledere finner kreative løsninger på overraskende situasjoner.

En slik fleksibel tilnærming er en forutsetning for gjennomføringskraft.  Dessverre mangler mange selskaper denne fleksibiliteten.  Den handler ikke bare om å reagere, men å gjøre det raskt nok. I dagens marked er evnen til å håndtere endringer en stadig viktigere suksessfaktor.

Løsningen ligger i å rigge seg slik at ressurser; penger, folk og fokus, raskt kan reallokeres, det vil si settes inn der de gir mest effekt, og fortsatt med fokus på selskapets strategi.

 

kommunikasjon

 

Myte 3: Kommunikasjon er lik forståelse

Undersøkelser viser at selv om strategi og satsingsområder er kommunisert er det langt fra sikkert det er oppfattet av gjengen. Dette overrasker mange ledere som mener de har kommunisert strategien i stort omfang, både på møter og per e-post.

Men mengden kommunikasjon er ikke poenget. Syretesten er hvor stor forståelse for strategien og de viktigste satsingsområdene kommunikasjon skaper. Det krever at ledelsen er konsistente i valg av hvilke satsingsområder de kommuniserer og forklarer hvordan områdene henger sammen med selskapets strategi, i den grad det ikke er åpenbart.  Dette kan sjekkes med jevne mellomrom slik at formen kan justeres hvis nødvendig.

I følge partner Hans Olav Otterlei i Zynk er kommunikasjon den viktigste driveren for lønnsomhet i selskaper. God lederkommunikasjon gir forståelse og engasjement blant medarbeidere i organisasjonen. Dette bidrar til kundetilfredshet, som igjen gir økt lønnsomhet.

 

 

Myte 4: Prestasjonskultur sikrer gjennomføring

De fleste bedrifter har systemer for å belønne prestasjoner. Ønsket adferd belønnes med penger, forfremmelse og/eller ære. Til tross for dette, strever bedriftene med å få gjennomført strategien. Grunnen er at belønningssystemene ikke tar hensyn til andre og svært viktige faktorer som skal til for å sikre gjennomføring av strategien. Dette er områder som for eksempel fleksibilitet, teamarbeid og høye ambisjoner.

Det som belønnes er det som blir gjort. For den enkelte leder og medarbeider er det risikabelt å satse på annet enn det som formelt belønnes. Fleksibilitet krever vilje til å eksperimentere, med fare for å mislykkes. Med fleksibilitet menes evnen til å håndtere endringer og gripe muligheter som dukker opp. Dette er risikabelt, men nødvendig.

Hvis belønningen bare er individbasert og ikke tar hensyn til teamarbeid, vil adferd i liten grad rettes mot samhandling og teamarbeid.  Til tross for at samhandling er den vanligste utfordringen i bedrifter, belønnes den sjelden, langt mindre vektlegges i rekrutteringen.  For en leder vil det å ha svært høye ambisjoner også være forbundet med risiko. Hvis kultur og belønningssystemer ikke aksepterer prøving og feiling, vil ledere redusere sine ambisjoner, unngå strekkmål og heller spille safe. Når ambisjonene begrenses av taktiske hensyn, er det åpenbart at bedriften ikke tar ut potensialet.

 Ambisjoner

 

Myte 5: Gjennomføring skal kjøres fra toppen

Effektiv implementering avhenger av aktivitet og beslutningstaking på alle nivåer. De som er tettest på situasjonen kan handle raskest og best. Kulturer hvor alle beslutninger må avklares oppe i hierarkiet, blir passive og rigide.  De venter på ordre fra sjefen.

Best grobunn for suksess finnes i organisasjoner hvor det er frihet på aktivitet, men forpliktelse på resultat. Toppledernes ansvar er å legge til rette for samhandling mellom team og enheter og gi strategiske føringer.

Når implementeringen butter, går mange i styringsfella og innfører mikroledelse. De innfører enda flere kontrolltiltak med detaljert aktivitetsstyring, rapportering og møtevirksomhet. Dette er svært ødeleggende, da det reduserer fleksibilitet og handlekraft blant lederne, en forutsetning for en vellykket implementering. De fleste opplever det også som nokså demotiverende å bli detaljstyrt.

Strategi er lett, implementering vanskelig. Men en god start kan jo være å ikke tro på de 5 mytene.

Lykke til!

 

E24 – Strategi er lett – gjennomføring vanskelig.

Komprimert shv profil - Kopi

For nærmere informasjon er du velkommen til å kontakte

Vivi-Ann Hilde, partner i Considium 

Consdium bistår sine kunder med å gjennomføre strategi og oppnå resultater. Velkommen til oss!

Det handler om lederskap. 9 gode grunner for å si nei til søndagsåpne butikker.

nei stoppNå må Erna og Trine ta en alvorsprat. De bør hjelpe hverandre til å si nei. Nei til forslaget om søndagsåpne butikker.

Hvorfor insisterer Høyre fortsatt på dette? Kulturminister Thorhild Widvey fronter forslaget for Høyre og hevder de må fordi søndagsåpne butikker var ett av punktene i partiets valgprogram. Men kanskje er Høyre i ferd med å endre mening. For ifølge Klassekampens kilder har Høyre forsøkt å få FrP fra idéen, men de var ikke til å rikke. FrP fronter sin liberalisme, selv om den her, på tvers av folkets ønsker, tar form av tvangsliberalisme.

Venstre prøver å gjøre seg interessante med å lansere påfunnet om at kommunene selv skal få beslutte om de vil ha søndagsåpne butikker. Det blir dessverre ikke mye valgfrihet hvis nabokommunen velger å åpne.

Arbeidstakere og arbeidsgivere er enige i avvisningen av søndagsåpne butikker. Både LO-forbundet Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke har advart regjeringen mot å åpne for mer søndagshandel.

I dag jobber 46.000 innen handel på søndager. Fafo hevder dette vil øke til 290.000, 5 ganger så mye, hvis regjeringens forslag går gjennom. Handel og Kontor opererer med enda høyere tall og sier en halv million må jobbe på søndager.

 

søndagsåpning

 

I en undersøkelse gjennomført av inFact for VG i april i år sa over 60 % av de spurte nei til søndagsåpne butikker og bare 22 % er enig med regjeringen og 12 % med Venstres forslag.

Regjeringen har sendt forslaget på høring med svarfrist 30. juni. Så skal det behandles av politikerne utover høsten.

 

Hvorfor innføre søndagsåpne butikker?

Tilhengerne sier folk må ha frihet til selv å få bestemme akkurat hvilken dag de skal handle.

Noen vil også hevde at folk ikke vet sitt eget beste, og at når ordningen først er etablert, vil de likevel bli fornøyde. Det er mulig det. Folk flest har en egen evne til å tilpasse seg realitetene, men det betyr ikke at det er riktig likevel.

Hvorfor ikke innføre søndagsåpne butikker?

 • Vi trenger det ikke. Butikkene har åpningstider ellers i uken som muliggjør handling for alle.
 • Vi ønsker det ikke. Verken arbeidsgiverne, arbeidstakerne eller folk flest.
 • Søndagsfri er en nasjonal verdi og en viktig del av nordmenns høye livskvalitet.
 • Kristelig Folkeparti er mot og vektlegger tap av verdifull fellestid med familie og venner.
 • Miljøpartiet De Grønne er mot og hevder det rammer klimaet og miljøet.
 • Eksperter hevder at varene blir dyrere. Noen må betale for søndagsgjengen, og det er kundene.
 • Gruppepress 1: Handelen selv ønsker det ikke. Aktørene presses inn i en konkurransesituasjon de ikke ønsker. Hvis konkurrenten har søndagsåpent, må de også.
 • Gruppepress 2: Hvis en kommune åpner opp vil nabokommunen måtte følge etter for å hindre tapte inntekter ved handelslekkasje.
 • Erfaringer fra Danmark har vist at søndagsåpning har ført til butikkdød. I motsetning til hensikten, har det rammet handelen i sentrum og styrket kjøpesentrene rundt byene.

 

politikere2Dyktige politikere og dyktige ledere velger sine kampsaker. De skjønner hva som skal prioriteres og hvilke saker de skal la gå.   Noen ganger må ledere kjøre gjennom tiltak og endringer som flertallet er imot, men som er viktig for nasjonen eller bedriften på kort eller lang sikt. Søndagsåpne butikker er ikke en slik sak.

Samfunnspolitisk direktør Harald J. Andersen i Virke hevder at regjeringen burde ha lært av poseavgiftssaken og økningen av grensen for avgiftsfri import. Begge sakene viste hvor galt det kan gå når politiske beslutninger ikke baseres på kunnskap og dialog med næringslivet, sier han.

Selv om Høyre hadde søndagsåpne butikker som ett av mange punkter i sitt valgprogram, er det selvfølgelig mulig å endre standpunkt. Det gjør de kloke når de får ny informasjon. Og Venstre kan velge langt bedre saker for å styrke sin posisjon ute i kommunene. For til dette forslaget har de ikke engang støtte av egne velgere.

Hvis Høyre og Venstre etter alle innspillene de har fått, ikke er villige til å endre standpunkt i denne saken, vitner det ikke om klokskap og godt lederskap.  Tvert imot.

 

 

Komprimert shv profil - Kopi

 

Artikkelen var publisert på E24:  Solberg og Skei Grande må vise lederskap. 

Vivi-Ann Hilde, partner i Considium.

Omstilling eller den sikre død

DN bildeKjersti Mo, ansvarlig redaktør og direktør i Egmont Publishing, har provosert Norsk Journalistlag og deres leder Thomas Spence. Egmont omorganiserer og etablerer en pool med journalister som skal levere stoff til flere av selskapets blader i stedet for å være fast tilhørende et enkelt blad.

Mediebransjen sliter med økonomien i overgangen fra papir til digitale medier. Det store spørsmålet er hvordan mediene skal sikre inntekter og lønnsomhet i fremtiden, samtidig som de lager et produkt som er så bra at leserne er villige til å bruke tid på det.

At journalistlaget misliker Egmonts nye organisering er ikke overraskende. Mange hevder at fagforeninger generelt er skeptiske til endringer og er til for å beskytte sine medlemmers privilegier.

For hvem vil vel ikke være fast ansatt? Hvem vil frivillig konkurrere om oppdrag med kolleger i samme selskap? For ikke å snakke om med eksterne. Ikke mange, tror jeg. Kanskje kommer det i tillegg krav til økt produktivitet. Nei takk!

Turbulensen i mediemarkedet gir journalistlaget mye å jobbe med. I Egmont-saken trekker lederen i laget kvalitetskortet og skremmer med dårligere kvalitet hvis journalistene ikke er fast ansatt. Journalistlaget representerer profesjonelle skribenter. Deres uro over kvaliteten er forståelig. Sosiale medier og bloggere har endret definisjonsmakten for hva som er godt nok til å publiseres og av hvem. Det er ikke rart at kvaliteten varierer i det nye mediebildet.

Men fast ansettelse er heller ingen garanti for kvalitet. Medieselskapene må alltid ha kvalitet i fokus. At innholdet appellerer til leseren er en forutsetning for å lykkes. Uten lesere, ingen inntekter.

200361927-001For mange år siden var jeg i mediebransjen. Jeg var produktsjef for et ukeblad og hadde blant annet ansvar for å bestille opplaget fra trykkeriet hver uke. På den tid var det mange norske trykkerier, men vi var pålagt å bruke konsernets eget trykkeri. Enkle regnestykker viste at det var mulig å trykke billigere andre steder. Da hadde vi ikke engang vurdert trykking i utlandet. Motstand mot endring utsatte beslutningen om å finne billigere alternativer. Men utviklingen har gått sin gang, og i dag trykkes ikke lenger mange blader i Norge.

Endringer er ubehagelige. Hvis vi kan velge, takker de fleste av oss nei til endringer, eller vi utsetter å gjøre dem inntil de tvinger seg frem av seg selv.

Alle bedrifter har og er del av en verdikjede. I verdikjedeanalyser ser man på hver del av kjeden. Tilfører den verdi? Kan bedriften kjøpe noe eksternt til lavere pris og med tilstrekkelig kvalitet, eller lønner det seg å ha hånd om prosessen selv? Kan prosessene utføres på andre måter? Skal noen aktiviteter kuttes helt ut?

Støttefunksjoner som it, regnskap og kantinedrift er eksempler på deler av verdikjeden bedrifter ofte outsourcer fordi de venter å få utført dette billigere og bedre eksternt.

Mediebransjen har lang erfaring med å bruke eksterne bidragsytere for å produsere blader. Når Egmonts omorganisering vekker så kraftige reaksjoner, kan det være fordi fast ansatte journalister ser seg selv som den viktigste delen av verdikjeden.

Jo større makt en yrkesgruppe har, jo vanskeligere er det å få til endringer. Makt har gjerne de som jobber med selskapets kjerneleveranse og som kan forårsake krise hvis de nedlegger arbeidet. Makt gjør at de kan stille spørsmål til endringer, som for eksempel fast ansettelse: Tenk om ikke sykehusene hadde egne leger. Tenk om flyselskapene ikke hadde egne piloter. Tenk om teatrene ikke hadde egne skuespillere. Tenk om medieaktørene ikke hadde egne journalister. Eller?

Omorganiseringer og endringer er krevende saker. Noen ganger svarer de til forventningene, andre ganger ikke. Men ett er sikkert: Den visse død venter selskaper som ikke kontinuerlig leter etter bedre og mer lønnsomme måter å drive butikken på.

 

 

Dette innlegget var publisert i Dagens Næringsliv 9.april 2015.

Du er velkommen til å ta kontakt! Komprimert shv profil - Kopi

Vivi-Ann Hilde, partner i Considium 

 

Hvorfor udugelige ledere får beholde jobben

leder2Alle var enige om at han var en forferdelig dårlig leder. Dessverre var han selskapets mest innbringende partner. Selskapet nøt godt av omsetningen han dro inn. Hans medarbeidere betalte prisen, flere med ødelagt helse.

Vi ser det stadig vekk. Dårlige ledere får fortsette i jobben, til tross for at det er allment kjent at de er udugelige. Det skjer i alle typer selskaper, offentlige som private.

 

Disse dårlige lederne kommer i to kategorier:

Det er de som presterer usedvanlig bra og derfor får beholde jobben, og det er de som presterer dårlig, men beskyttes av systemet og får beholde jobben.

 

Kategori 1: Dårlige ledere som oppnår svært gode resultater i jobben.

Mennesker som leverer ekstremt gode resultater er ofte svært dedikerte og sterke personligheter. De er bokstavelig talt enere. Her finnes de som er sykelig opptatt av å nå resultater, koste hva det koste vil. Menneskelige hensyn er fraværende eller kraftig nedtonet. De vet ikke hva det er å være gode ledere. De er opptatt av seg selv og egen karriere og prestasjoner.

Selv når det er åpenbart at disse lederne er helsefarlige, er det vanskelig for bedriften å kvitte seg med dem. Det er fordi det har store konsekvenser, oftest økonomiske, men også prestisjemessig. Partneren i konsulentselskapet genererte 50 millioner.

vallaGerd Liv Valla er et kjent eksempel på en dårlig leder. Hun var svært god utad i rollen som LO-leder. Hun styrket LO’s posisjon og fungerte som en synlig og sterk leder. Internt var hun ikke like god. Men det fikk så være. Det var ingen vilje til å kaste en leder som leverte så bra som Valla.

Så kom Ingunn Yssen på banen. Hun var internasjonal sekretær i LO og ble trakassert av Valla. Mange andre som hadde jobbet med Valla, støttet Yssens fremstilling. LO kunne ikke la være å reagere. Valla fremsto i starten hovmodig og ble felt, ikke bare av realitetene, men av sin egen klønete håndtering av saken. Men uten Yssen hadde nok Valla fått ture frem videre. Hun leverte tross alt gode resultater.

 

 

Kategori 2: Dårlige ledere som ikke presterer spesielt bra, men som beskyttes av systemet rundt seg.

Disse finner vi spesielt i det offentlige og i store, byråkratiske organisasjoner.  De kjenner det maktpolitiske spillet og vet hvordan de overlever uten å måtte prestere. De er mange og de støtter hverandre.

gudmunsenVi har nylig hatt et godt eksempel på dette med politimester Geir Gudmundsen i Bergen. Politimannen Robin Schaefer meldte fra om at Bergens-politiet burde forfølge andre spor i Monika-saken.  Han mente det var feil at saken var henlagt fordi 8-åringen skulle ha begått selvmord. Ledelsen forsøkte å kneble Schaefer, fikk andre i organisasjonen til å ta avstand fra han, og gjorde alt den kunne for å ikke gjenoppta saken. Politimesteren jobbet iherdig med å dekke over egen udugelighet. Systemet jobbet for politimesteren. Varsleren ble stående alene, men heldigvis fikk han gehør utenfor politimesterens rekker.

Hvor dårlig kan en leder være uten å få sparken? Det kan man ofte undres over. Politimester Gudmundsen har ikke fått sparken. Han har valgt å fratre inntil videre.  Det må bety at hans svært dårlige ledelse og dømmekraft er innenfor hva som aksepteres av en politimester.

 

Hvordan håndtere slike situasjoner?

Styre og ledelse i alle selskaper, offentlige som private, må i fredstid stille seg følgende spørsmål:

 • Hvilke verdier skal vi forholde oss til i vår organisasjon?
 • Hvilken adferd er akseptabel hos våre ledere og medarbeidere?

 

Disse spørsmålene må diskuteres og besvares. Da er det mulig når krevende situasjoner oppstår å vurdere om lederens adferd er innenfor eller utenfor det akseptable.
Dette handler om verdier, etikk og moral og det kommer med en pris. På partneren var prisen 50 millioner.

Men selskaper uten etikk og moral betaler på lenger sikt en høy pris. Den heter tap av respekt og omdømme.

 

Komprimert shv profil - Kopi

 

 

Vivi-Ann Hilde er partner i konsulentselskapet Considium. Du er velkommen til å ta kontakt for lederutvikling og rådgivning.

 

 

Disse salgslederne motiverer selgerne

manLedelse er ikke lenger hva det var. Ikke salgsledelse heller. Dagens selgere motiveres ikke av ledere som tror salgsledelse er å telle antall kundemøter. De motiveres av ledere som selv ville lykkes som selgere i dagens marked.
Undersøkelser foretatt av Sales Executive Counsil har vist at selgertyper som lykkes best i dag er svært kompetente, uredde, har rådgiverprofil og kunnskap som de bruker til å lære kunden hvordan de kan gjøre bedre business. Undersøkelsene har også vist at 63 % av selgerne mener deres ledere ikke kan nok til å lede dem. Dette er urovekkende.

Så hva må en salgsleder gjøre for å få tillit hos sine selgere? En annen undersøkelse av Sales Executive Council, blant 2500 salgssjefer og 12000 selgere viser hva de dyktigste salgslederne gjør:

 

 1. 4De behersker salg og salgsprosessen
 2. De coacher selgerne
 3. De fordeler og prioriterer ressursene
 4. De driver med salgsinnovasjon

 

 

Salgsinnovasjon er det aller viktigste salgslederen gjør. Likevel er dette et område som har fått mye mindre oppmerksomhet enn for eksempel coaching. Salgsinnovasjon handler om å løse vanskelige salgssituasjoner, finne nye løsninger og nye måter å selge på.  Disse salgslederne lar seg ikke stoppe av motstand som

 • Sånn kan vi ikke gjøre det. Det er helt urealistiskskeptisk
 • Vi har alltid gjort det på denne måten. Det er den beste løsningen.
 • Hvis jeg ikke kjøper det, kjøper neppe kunden det heller.
 • Vi har prøvd noe lignende før, det fungerte ikke.

Gode salgsledere er tett på sine selgere og involverer dem i å finne nye løsninger. De lytter til deres innspill fra kunder og markeder og bruker dette i salgsinnovasjonen. De finner kreative måter å bruke eksisterende produkter og tjenester i løsningene, slik at hindringer overvinnes. De beste salgslederne har en egen evne til å løse opp fastlåste situasjoner og close salget.

Per har vært heldig med sin salgsleder. Han sier: «Jeg bruker han som sparringspartner når jeg står fast i kundecaser. Sjefen gir meg ulike forslag til hvordan jeg kan komme videre, så diskuterer vi sammen, og som regel går jeg ut med en løsning jeg kan bruke for å lykkes med å close ute hos kunden».

 

salgsledelse

Undersøker
Salgslederne identifiserer hvilke hindringer som er i salget. De samler informasjon om hva som virker og ikke virker. De setter seg inn i kundecaset. Hva er det med denne kunden? Hvordan kan vi redusere hans problem? Hva skal vi trykke på? Hva skal vi gjøre annerledes enn hittil?

Skaper
De utforsker ulike forslag og muligheter for hvordan gå frem. Hvilke konsekvenser vil plan a ha? Plan b? Hvordan kan vi posisjonere vårt tilbud?

Deler
De sprer beste praksis i organisasjonen ved å dele informasjon, caser og resultater. De utvikler og støtter samhandling på tvers av avdelinger og enheter. De filtrerer nyheter og informasjon som kommer ovenfra slik at relevant informasjon går ut i salgsorganisasjonen.

 

Gårsdagens salgsledere har vært mest opptatt av å telle og måle selgers aktiviteter.

I dag bør heller salgsledere stille seg spørsmålene: Er jeg en god salgsleder? Bidrar jeg med min kunnskap og innsats til at selger lykkes? Gjør jeg det de beste salgslederne gjør? Bidrar jeg med innovasjon i salget i vår bedrift?

 

Det får vi håpe. Hvis ikke, og du ønsker å beholde jobben, er det bare å studere og kopiere beste praksis.

I salg er resultatene synlige og det er vanskelig å prate seg vekk fra det. I ledelse kan man derimot gjøre det.

 

Komprimert shv profil - Kopi

 

For nærmere informasjon, er du velkommen til å kontakte Vivi-Ann Hilde, partner i Considium.